Björn Garberg ny samordnare för inrikes sjöfart

Björn Garberg tar över uppdrageget att få fart på Sveriges inrikes sjöfart och närsjöfart, efter Pia Berglund, som går till Einride. Han inleder sin tjänst som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart den 1 oktober.

Den nyinrättade tjänsten som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart tillkom genom ett regeringsuppdrag, i samband med den nya nationella godsstrategin 2018. Samordnaren ska arbeta för att en överflyttning av godstransporter från väg till sjö. Pia Berglund var första kvinna på uppdraget och tillträdde i februari 2019.

Pia Berglund. Foto Klara Eriksson.

Hon går nu vidare till Elfordonsutmanaren Einride och området “regulatory affairs” som handlar om villkor och tillståndsgivning. Einride strävar efter att utveckla och kommersialisera eldrivna och autonoma transporter – ,men idag är det svårt att få tillstånd att köra autonomt i trafik.

– Det ska bli jättekul att jobba med innovatörer och försöka hjälpa dem utifrån den kompetens jag har, det är ett stort skäl till varför jag gör det här. Jag kommer att jobba med EU-regler och internationell standardisering, så det blir lite ”back to the roots”, säger Pia Berglund om sitt nya jobb, till Sjöfartstidningen.

Björn Garberg tar över

Björn Garberg är placerad i Göteborg och uppdraget pågår fram till 2024. Han har en bakgrund som logistiker och har haft flera olika positioner på Sjöfartsverket. På Trafikverket har han jobbat som strategisk planerare med inriktning på sjöfarts- och godsfrågor.

Björn Garberg. Foto Trafikverket.

–Nu när vi går vi in i andra halvlek på samordningsuppdraget kommer vi inte slå oss till ro på något sätt, utan tvärtom växlar vi upp våra insatser ytterligare. Det finns mycket kvar att göra och att leda det arbetet ska bli fantastiskt roligt. Samtidigt vill vi på Trafikverket tacka Pia Berglund för det stora engagemang och fina arbete hon har gjort med regeringsuppdraget hittills, nu när hon nu har valt att gå vidare med nya utmaningar, kommenterar Björn Garberg.

– Vi förväntar oss en kraftig ökning av godstransporterna framöver, en ökning som till stor del behöver hanteras av sjöfarten. Sjöfarten är, rätt utnyttjad, mer energieffektiv än övriga trafikslag och har dessutom kapacitet att avlasta både vägar och järnvägar. Det är sjöfartens styrka och något vi måste dra nytta av i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Samtidigt måste man vara ödmjuk inför transportköparnas behov och överväganden, dom är ju faktiskt är motorn i hela transportmaskineriet.

Av Klara Eriksson