Björn Westerberg till WSP

EU satsar på järnvägen som ses som ett framtida hållbart transportmedel. I Europa kommer dessutom det s k fjärde järnvägspaketet snart att implementeras nationellt, vilket innebär att avregleringar, av den typen som redan skett i Sverige, att äga rum i flera länder. WSP bäddar för alla dessa trender med att knyta an ny kompetens inom järnvägsfrågor, bland annat Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna.

– Vi i Sverige och Norden har under många års tid byggt upp en kunskap kring avregleringens utmaningar och framgångar. Det här är kunskap som nu efterfrågas i Europa. Det satsas enorma resurser just nu och jag ser fram emot att med min erfarenhet och mitt kontaktnät i EU kunna bidra till WSPs resa att utvecklas både lokalt och på Europa-nivå. WSPs tyngd på området i kombination med framåtlutade satsningar lockade mig, kommenterar Björn Westerberg i ett pressmeddelande.

Björn Westerberg kommer närmast från en roll som vd för Tågoperatörerna och som branchchef för Tågföretagen, där fokus under dessa år legat på att stärka järnvägens kvalitet, kapacitet och konkurrenskraft både i Sverige och Europa. Han har även arbetat på SJ AB under många år bland annat som projektledare för höghastighetståg och affärsstrateg. Totalt samlar WSP numera ett hundratal strategiska rådgivare med fokus på järnväg, sjöfart, fordon, transportlösningar och finansiering. I WSP Europa är man ännu inte lika starka men med drivkraft från bland annat erfarenheterna av järnvägens avreglering i Sverige och Norden ser Ulf Larsson stora möjligheter att stötta och stärka bolaget inom dessa delar.

– Vi ser att vi har en viktig roll att fylla i att stärka järnvägens konkurrenskraft och hållbara transportsätt i stort. Det händer otroligt mycket just nu, både med återstarten efter pandemin men också den ökade efterfrågan på hållbara transporter. Jag ser oss lite som en start-up dit vi på kort tid lyckats locka många stjärnor i branschen och målet är att växa ytterligare, med ett särskilt fokus på de många stora investeringar som ska genomföras i Europa, förklarar Ulf Larsson, chef för WSPs rådgivning i järnvägsfrågor.

Närmare ett 20-tal personer har under hösten anslutit sig till WSP Rail Advisory, förutom Björn Westerberg också Per Olof Lingwall, tidigare Finansdepartementet och Trafikverket, Olof Kjellström, tidigare Jernhusen, och Pär Malmberg tidigare McKinsey, Försvarsmakten, Regeringskansliet och MSB.