Blekinge satsar på samordnad varudistribution

Karlshamns kommun satsar på somordnad varudistribution, med hjälpa av logistikföretaget GDL. Att minska miljöpåverkan och underlätta för lokala och regionala producenter, är några skäl för satsningen.

Den första leveransen av livsmedel in till distributionscentralen i Munkahus och vidare ut till de kommunala köken var i maj. Efter en inkörningsperiod för att få rutter och leveranstider att fungera är nu både distributören och kommunens kök inkörda på samordnad varudistribution.

– Satsningen på samordnad varudistribution är en viktig del i Karlshamns hållbarhetsarbete, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Den politiska viljan och lokala förankringen har varit viktiga faktorer för att Karlshamn nu har samordnad varudistribution. Motiven bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad möjlighet för fler att lägga anbud och fasta leveranstider har alla varit viktiga delar i pusslet.

– Förutom fördelarna för kommunen skapar samlastningscentralen möjlighet för lokala krögare att få tillgång till ett större utbud av lokalproducerade varor till sina restauranger, säger Per-Ola Mattsson.

Karlshamn är först i Blekinge 

Kommunen köper in uppåt 20 ton livsmedel varje vecka. Samordnad varudistribution innebär att varorna som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en distributionscentral. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central genereras många positiva effekter, enligt Karlshamns kommun..

– Tittar man på de simuleringar vi gjort beräknas antalet leveranser till kommunens enheter minskas med ungefär 55 procent och antalet transportkilometer inom kommunen med upp till 50 procent. Dessutom drivs lastbilarna från centralen till kommunens enheter med förnybart drivmedel, säger Fredrik Mårdh, Fredrik Mårdh projektledare på Energikontor Sydost.