Blomstrande Skellefteå får tåganslutning

Skellefteå växer så det knakar i fogarna, mycket drivet av Northvolts fabriksbygge. Fram till nu har dock Skellefteåborna saknat persontrafik på järnväg – något som Vy Tåg och Skellefteå kommun nu åtgärdar genom att bygga en tillfällig plattform för passagerare i stadskärnan.

– I väntan på Norrbotniabanan tar vi och Skellefteå kommun saken i egna händer, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd för Vy Tåg, i ett pressmeddelande.

Skellefteå är den största staden i Sverige som saknar persontrafik på järnväg. Spåren finns och banan är elektrifierad, men i dag används den enbart för godstrafik. Men till första april nästa år ska en tillfällig plattform för av- och påstigande vara på plats i stadskärnan, en kostnad som Skellefteå kommun tar.

– Det här går helt i linje med vad vi behöver för att svara upp mot behoven för kommunens expansiva näringsliv. För det här är något som vårt näringsliv behöver och har efterfrågat. Ju fler sätt det finns att ta sig till Skellefteå på desto attraktivare blir givetvis vår kommun när det gäller att bo och arbeta här, kommenterar Skellefteås kommunalråd, Lorents Burman.

Slipper ta bussen

De som åker med Nattåget Norrland till Skellefteå i dag måste byta till buss i Bastuträsk. Genom att låta ett av Vys två nattågspar passera Skellefteå kan resenärerna sova lite längre och kliva av i Skellefteå centrum.

För att skapa så attraktiva tider som möjligt har Vy Tåg valt att låta det sena norrgående och det tidiga södergående nattåget passera Skellefteå. Nattågsparet kommer också att fungera som ett dagtåg som knyter ihop Skellefteå med södra Västerbotten och Norrbottens län.

Samarbetet mellan Vy Tåg, Skellefteå kommun och Trafikverket har varit gott och fruktsamt, skriver Vy Tåg i pressmeddelandet.

– När Norrbotniabanan är på plats kommer tågresan att gå snabbare. Men vi vet att både behovet och intresset av ett nattåg till Skellefteå finns redan nu, och då fokuserar vi på det och finner en lösning, kommenterar Dag Lokrantz-Bernitz.