BMW i nytt samarbete för autonoma fordon

BMW Group, teknikföretaget Qualcomm och mjukvaruföretaget Arriver går samman för att gemensamt utveckla nästa generations system för autonoma fordon. Målet är att utveckla mjukvara för semi-autonom körning på hög nivå.

De tre parterna har annonserat ett långsiktigt samarbete kring teknikutveckling av automatiserad körning. Det strategiska samarbetsavtalet fokuserar på gemensam utveckling av nästa generations AD-teknologier, upp till nivå 3 hög semi-autonom körning.

Företagen kommer bygga upp en skalbar plattform för autonom körning baserad på en gemensam referensarkitektur och gemensamma specifikationer för sensorer. De kommer också utveckla gemensamma säkerhetskrav, verktygskedja samt ett datacenter för lagring, omarbetning och simulering.

– Denna gemensamma mjukvaruutveckling är en viktig milstolpe för BMW Groups nästa generation AD-plattform, kommenterar Nicolai Martin, Senior Vice President Driving Experience, BMW Group.

Totalt kommer fler än 1 400 specialister arbeta globalt tillsammans i Tyskland, USA, Sverige, Kina, Rumänien och på BMWs testcenter för AD i Tjeckien.