Bonniers konsoliderar morgondistributionen

Bonnier News helägda distributionsbolag Nim Distribution i Skåne AB byter namn till Bonway AB. Ambitionen är att Bonnier News från och med juni 2024 ska ha all distributionsverksamhet: Nim, Prolog KB, Hall Media och Tidningstjänst AB, samlad i ett gemensamt bolag, Bonway AB.

Bonnier News satsar för att skala en växande paketaffär tillsammans med Early Bird, som man deläger tillsammans med Schibsted, NTM, Stampen Media, Gota Media, NWT Media och VK Media. För att förtydliga och förenkla gentemot kunder och samarbetspartners, samlade Bonnier News under hösten 2023 all distributionsverksamhet under det gemensamma varumärket Bonway.

Nim Distribution i Skåne AB byter nu namn till Bonway AB, och förhandlingar har inletts om en verksamhetsövergång för koncernens distributionsbolag Prolog KB från och med 1 maj samt en fusion mellan Bonnier News tredje distributionsbolag Hall Media Logistik AB som beräknas vara klar under juni. Även Tidningstjänst AB, Postnords tidningsdistributionsbolag för norra Sverige, som till slut bara hade Bonniers News kvar som kund och vars verksamhet i höstas fördes över till Bonway, planerar att integreras under 2024.

– Vi har haft ett nära samarbete mellan alla våra distributionsbolag de senaste fyra åren, inte bara verksamhetsmässigt utan också organisationsmässigt. Det har varit framgångsrikt och i somras tog vi ytterligare ett steg med en gemensam vd i samtliga tre bolag. Att vi nu planerar för en konsolidering av tre legala enheter till en är ett naturligt steg i utvecklingen, kommenterar Philip Widner.

Om de föreslagna förändringarna går igenom kommer alla medarbetare inom Prolog KB och Hall Media Logistik AB att erbjudas anställning i Bonway AB. Förändringarna kommer också leda till bland annat minskade administrativa kostnader.

– Att vi blir ett gemensamt bolag kommer också göra det ännu enklare för våra kunder och partners, vilket så klart är positivt och bäddar för fortsatt utveckling av verksamheten, kommenterar Philip Widner.