Borås vitaliserar köpcentrum genom ny digital plattform

E-handeln expanderar och tar marknadsandelar från fysiska butiker, särskilt nu under de hårda smittskyddsrestriktioner som råder. Därför väljer nu Borås Citys butiker och verksamheter att tillsammans storsatsa på en lokal och digital handelsplats, genom plattformsleverantören Zipadoo.

Projektet går ut på att boråsarna ska kunna e-handla från lokala butiker i stadskärnan, betala vi en utcheckning och sen få en gemensam leverans av beställningarna hem till dörren samma dag, dessutom på ett hållbart sätt.

– Vi tror på att göra cityhandeln mer tillgänglig. Vi vet att boråsarna i hög utsträckning vill handla i sina lokala butiker och på detta sätt förenklar vi möjligheten, kommenterar Caroline Wallin, Cityledare på Borås City.

Den nya handelsplatsen har blivit aktuell som världen ser ut just nu men Caroline ser satsningen som långsiktig.

– Människors beteenden förändras hela tiden och vi i Borås City har bestämt oss för att vara med på den resan. Våra butiker ser en jättepotential i det här projektet där vi gemensamt skapar en attraktiv plattform med vårt lokala utbud. Handelsplatsen kommer att vara permanent och utvecklas med tiden, precis som kundernas köpvanor.

En viktig del i projektet är leveranserna. Alla beställningar som görs vardagar före kl. 17 kommer att köras hem samma dag i Borås tätort med omnejd. Dessutom på ett miljömässigt och hållbart sätt genom stadens citylogistikprojekt: Good Goods

– Att skala upp citylogistikprojektet Good Goods via gröna och hållbara hemleveranser för att möjliggöra en fortsatt levande stadskärna känns som ett nytt och modernt grepp. Det stärker arbetet om ett tystare, renare och hållbarare centrum kommenterar Sara Thiel, vikarierande Näringslivschef och projektledare för Good Goods.

Vid lanseringen i månadsskiftet november/december kommer det att finnas åtta butiker på plats, en utav dem är butik n.y på Stora Brogatan:

– Vi är otroligt positiva till detta, inte minst utifrån den situationen som alla butiker befinner sig i just nu. På sikt ser vi stor potential i att bredda vår kundbas och attrahera fler besökare till vår fysiska butik, säger Karin Nyberg som driver butiken n.y i stan.

Den digitala e-handelsplatsen är ett pilot- och samverkansprojekt mellan Borås City, Good Goods, Borås Stad och plattformsleverantören Zipadoo. Aktörerna ser stor utvecklingspotential framåt i att addera fler butiker, fler funktioner för plattformen och möjligheten att köra ut till ett större geografiskt område.

– Initialt har fokus legat på butikerna i Borås City. Målsättningen med projektet är att kunna expandera satsningen för butikerna och verksamheterna i Borås med omnejd. Vi ser detta som en viktig långsiktig lösning för att möta handelstrenderna och som påskyndas av pandemin, kommenterar Sara Thiel.

Marknadsplattformen kommer gå live månadsskiftet november/december 2020.

– Vi vågar nästan påstå att Borås är först ut i Sverige, ja till och med Norden med denna typ av helhetslösning där samverkan mellan staden och näringslivet gjort den möjlig, avslutar Anna Mattsson, Etableringsansvarig och Digital Näringslivsutvecklare på Borås Stad.