Bosch utökar halvledarproduktion i Reutligen

Bosch investerar 250 miljoner euro för att utöka produktionskapaciteten av halvledare i fabriken i tyska Reutligen. Expansionen ska i första hand bemöta efterfrågan på MEMS inom fordons- och konsumentsektorer samt krafthalvledare av kiselkarbid.

Bristen på halvledare och störningar i de globala försörjningskedjorna skapar fortfarande problem för tillverkningsindustrin, samtidigt som efterfrågan på halvledare växer vidare. Därför satsar Bosch 250 miljoner euro på att bygga nya anläggningar vid sin fabrik i Reutligen för att utöka produktionskapaciteten och möta efterfrågan inom mobilitets- och IoT-applikationer.

Expansionen skapar ytterligare 3 600 kvm moderna renrumsutrymmen. Samtidigt bygger företaget ut en kraftförsörjningsanläggning och en byggnad för de försörjningssystem som stödjer nya och befintliga produktionsområden. Allt är planerat att tas i drift under 2025.

– Investeringen stärker inte bara vår konkurrenskraft, utan kommer även gynna våra kunder och hjälpa till att bekämpa krisen i halvledarförsörjningskedjan, kommenterar Stefan Hartung, koncernchef för Bosch.

Företaget satsade i mars 2021 på en helt ny halvledarfabrik i Dresden, men fabriken i Reutligen har tillverkat halvledare för både fordons- och konsumentelektronik i 50 år. Den nya expansionen ska i första hand tjäna den växande efterfrågan på MEMS inom fordons- och konsumentsektorer samt krafthalvledare av kiselkarbid. Bosch är den enda underleverantören i bilindustrin som tillverkar just krafthalvledare av kiselkarbid.