Bra start för Wasalines nya färja

Rederiet Wasalines nya moderna och miljövänliga ropax-fartyg Aurora Botnia har fått en bra start. Både gods- och passagerartrafiken över Kvarken ökar och den 24 september transporterades den största fraktvolymen någonsin.

Efter två år och 120 miljoner euro gjorde rederiets nya moderna ropax-fartyg Aurora Botnia sin första tur på sträckan Umeå-Vasa på lördagen den 28 augusti. Med färjans högre fraktkapacitet på 1 500 filmeter gods och med flera turer har rederiets godstrafik över Kvarken ökat. På kvällsturen till Vasa den 24 september transporterades den största fraktvolymen sedan trafikstarten 2013.

– Marknaden har i år varit gynnsam och det är extra glädjande att vårt nya miljövänliga fartyg och ökade frekvens tagits emot väl av marknaden med rekordvolymökningar över Kvarken, säger Wasalines fraktdirektör Tony Ehrs i ett pressmeddelande.

Frakttonnen har ökat med 25 procent hittills i år jämfört med 2020 och antalet fraktenheter har ökat med 22 procent. I slutet av september låg månadens fraktökning sett till enheter på 40 procent över fjolåret.

– Det är enastående hur väl industrin har tagit emot vårt nya fartyg och det stora intresset att sköta transporterna med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Satsningen på ökad turfrekvens och kortare överfartstid har tagits väl emot. Även passagerarnivåerna går mot nya rekord och bokningsläget är redan bättre jämfört med rekordåret 2019 före coronapandemin, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, i pressmeddelandet.