Bring etablerar eget ombudsnätverk

Bring etablerar nu ett eget nätverk för paketutlämning i Sverige. Under våren kommer de svenska nätkunderna att kunna hämta sina paket hos 1700 ombud över hela landet. Därmed får Bring full täckning i hela Norden.

Näthandeln fortsätter att öka med 10–20 procent om året och tillväxten förväntas fortsätta i samma takt inom överskådlig framtid. Med 18 procents volymtillväxt på e-handelssegmentet under 2019 är Bring redan en av de stora logistikaktörerna i Norden.

− Satsningen på det svenska ombudsnätverket innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder en bättre och mer solid logistikuppsättning med snabba ledtider från order till leverans. Vi vet att närhet och valfrihet är viktiga faktorer för våra kunder och den här satsningen positionerar oss som en ännu starkare och bättre leverantör för både konsumenter och nätbutiker, kommenterar Per Öhagen, koncerndirektör i Posten Norge som leder Brings e-handelssatsning i Norden.

Paketskåp i Norge

Etableringen av det nya nätverket är redan påbörjad och under mars 2020 förväntas nätverket med 1700 ombud i Sverige vara klart. Inom två år ska antalet ombud i Norden växa till ca 3000 vilket betyder att Brings nordiska nätverk kommer att bestå av 8000 utlämningsställen totalt.

I Norge satsas det just nu stort på utplacering av paketautomater på platser där folk bor och ofta rör sig och i Danmark har Bring redan 1600 utlämningsställen idag. I Danmark testas dessutom just nu konceptet «Paketgranne» som innebär att personer i närheten fungerar som paketombud. I Finland har Bring samarbetspartners för paketutlämning. I alla de nordiska länderna råder det dessutom en kraftig ökning av antalet hemleveranser.

Valfrihet, enkelhet och det gröna blir avgörande

För att möta kundernas behov när de handlar på nätet satsar Bring på ett enkelt digitalt användargränssnitt. Genom digitala lösningar får privatkunderna valfrihet och möjlighet att kunna hantera och spåra sina paket från nätbutiken till leveransen.

– Dagens nätkunder har stora förväntningar på sin leverans. De vill ha snabba, gröna leveranser och valmöjligheter när det kommer till leveransen och därtill information på vägen – till ett bra pris. Därmed blir vår innovationskraft och förmåga att utveckla tjänster som ligger i linje med kundernas önskemål helt avgörande. Bring ska bli bäst på hemleveranser i Norden, tidsfönsterna för leveranserna ska bli fler, mer precisa och mer hållbara. Dessutom ska det digitala gränssnittet mot kunderna bli ännu bättre för att kunna ge den absolut bästa möjliga mottagarupplevelsen, avslutar Per Öhagen.