Bring Frigos nya kyllager i Helsingborg i drift

I slutet av februari 2021 fick Bring Frigo nycklarna till sin nybyggda, kyl- och frysanläggning på Ljusekulla, utanför Helsingborg, en konsolidering av livsmedelslogistikerns tidigare Skånelager. Fastigheten byggdes av Skanska men är nu såld till ett NRP-konsortium.

I den nära 11 000 kvm stora byggnaden kommer både frysta och kylda livsmedel att terminalhanteras tillsammans med tjänster som lagring, cross-docking och expopallsbyggen för Sveriges södra dagligvaruhandel.

Anläggningen på Ljusekulla har tagit drygt ett år att bygga och är ett av flera led i en modernisering och konsolidering av företagets etableringsstruktur. I mars 2019 flyttade kyl- och fryslogistikern Bring Frigo in i en helt ny logistikanläggning i i Vasatorp i Helsingborg och avyttrade i samband med det sin tidigare lageranläggningen i Eslöv. Koncentrationen av Bring Frigos anläggningar ligger nu i Skåne och Mälardalen, samt Göteborg och Oslo. Det är naturliga knutpunkter utifrån var producenterna finns och var merparten av de stora retailkedjorna ligger.

Ljusekulla en kombination av lager och terminal

Här ska Bring Frigo implementera något som de kallar sitt nya housing-concept. Den flexibla anläggningen samlar olika typer av temperaturzoner och varuägare för att skapa en bredare distribution – direkt till butik.
– Anläggningen på Ljusekulla är anpassad till de aktörer som har många leveranser ut till butiksledet och som eftersöker en ökad samkörning och lagerplockning från olika producenter. Med livsmedelsnavet Helsingborg som utgångspunkt når vi många butiker i Södra Sverige, säger Peter Haveneth, vd på Bring Frigo, i ett pressmeddelande.

Miljöklassad byggnad

Den nya byggnaden på Ljusekulla är miljöklassad. Elförsörjningen kommer från vattenkraft och planer finns för en solcellsanläggning. Byggnaden är även självförsörjande på varmvatten och värme via återvinning av energi från kyl- och frysanläggningarna. De automatiska lastportarna är vädertätade för att hålla nere energiförbrukningen. På anläggningen kommer det även att finnas elanslutning för lastbilarnas kylaggregat för att bibehålla rätt temperatur i sina ekipage utan tomgångskörning.

Fakta om Ljusekulla-lagret

Lagret är totalt 10 880 kvm stort och 49 anställda tjänstemän och kollektivanställda kommer arbeta här. 50 chaufförer kommer att utgå från anläggningen på daglig basis.