Bring halverade energiförbrukningen

Bring har lyckats mer än halvera sin energiförbrukning i den nya terminalen i Mölnlycke, som samlar tre tidigare terminaler. Samarbetet med hyresvärden Catena och Energiförbättring Väst har gjort anläggningen helt självförsörjande på värme.

Terminalen i Mölnlycke stod färdig under 2018 och samlade då tre av Brings tidigare terminaler till en anläggning om 15 000 kvm. Terminalen innehåller produktionsområden för kyl och frys, paket- och pallhämtning, hemleveranser samt ett höglager.

Genom en lösning där spillvärme från kylanläggningarna pumpas ner till bergvärmeanläggningens borrhålslager återladdas borrhålen samtidigt som verkningsgraden på värmepumparna höjs. Detta har sänkt förbrukningen från 3 miljoner kWh (fördelat på tre anläggningar) till 1 miljon kWh. Kylanläggningarna å sin sida drivs av solceller på anläggningens tak.

Satsningen är ett samarbete med fastighetsägaren Catena och företaget Energiförbättring Väst. Energilösningen innebär att Brings bashyra är högre än tidigare, men de får totalt räknat lägre kostnader eftersom anläggningen är självförsörjande på värme.

– Det är helt otroligt egentligen. Tidigare hade vi en energiförbrukning på cirka en miljon kilowattimmar för var och en av våra tre anläggningar. Nu är vi nere på en miljon för en anläggning som motsvarar alla tre. Energiförbättring var väldigt snabba på att förstå vilka behov vår typ av verksamhet har och för oss är det här närmast en perfekt lösning, kommenterar Jonas Olsson, fastighetschef på Bring.