Bring minskar smittspridning genom telefonsignering

Bring vill bidra till att minska smittspridningen. Nu kan en ny teknisk innovation öka tryggheten vid leveranser, där mottagaren kan signera leveransen på sin egen telefon.

Trots alla åtgärder som satts in för att minska smittspridning kan både chaufförer och mottagare ibland känna en oro vid överlämningen av leveransen. Den nya lösningen kan dämpa den oron.

– Vi har på kort tid tagit fram en lösning där vår chaufför kan skicka ett meddelande till mottagaren så att de kan signera leveransen på sin egen telefon, istället för att skriva under på chaufförens telefon. På så sätt behöver inte chauffören och mottagaren komma i nära kontakt med varandra när leveransen lämnas över, kommenterar Jerker Dammbro, som leder det utvecklingsteam som tagit fram lösningen.

Lösningen rullades ut till chaufförer i hela Norden förra veckan, och har redan använts vid över tusen leveranser.