Bring ny hyresgäst hos Catena i Västberga

Bring etablerar ny terminal för hemleveranser i Catenas fastighet i Västberga industriområde, Stockholm.

– Etableringen spelar en viktig roll, både för vårt hemleveranserbjudande och för vår gröna omställning. Med de nya lokalerna möjliggörs en bra citylogistiklösning som ger mer hållbara transporter, leveranserna från denna depå kommer från start vara helt fossilfria och främst framföras av elfordon, kommenterar Tobias Åbonde som är nordiskt ansvarig för hemleveranser på Bring.

Bring, som erbjuder logistiklösningar för små och stora verksamheter i Norden, har tecknat ett femårigt avtal med Catena och hyr terminalyta om cirka 1 100 kvm samt rangeryta om knappt 5 500 kvm i fastigheten Nattskiftet 11.

Ytorna som Bring hyr har särskilt anpassats för att möta den ökande efterfrågan av hemleveranser på e-handelsmarknaden. Hela fastigheten, som rymmer flera hyresgäster, har moderniserats och genomgått stora förändringar de senaste åren. Ombyggnationerna är ett exempel på hur logistikfastigheter utvecklas och kan få nya funktioner i takt med att flöden och köpmönster förändras.

– Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Bring och det är glädjande att vi nu kan lösa deras behov i Stockholm och vara en del i deras vidareutveckling av e-handelsleveranser. Läget i Västberga är unikt och perfekt för stadsnära och hållbara leveranser, kommenterar Tobias Karlsson, Catenas regionchef i Stockholm.

Bring flyttar in i sina nya lokaler under det fjärde kvartalet 2020.