Brings storstadsleveranser blir fossilfria

Den 1 september blir alla Brings bud- och hemleveranser i Stockholm och Göteborg helt fossilfria. Leveranserna kommer att köras på el, biogas och HVO.

Brings  övergripande miljömål är att alla leveranser ska vara fossilfria år 2025. I Sverige är man redan på god väg. Redan sedan tidigare kör Bring fossilfria hemleveranser som standard från terminalerna i Linköping och Malmö, och från 1 september kommer alla bud- och hemleveranser köras fossilfritt med HVO, biogas, el eller via cykel från Brings terminaler i Stockholm och Göteborg.

– Detta är ytterligare ett steg i rätt riktning för oss. Samtidigt som vi närmar oss våra interna miljömål och bidrar till att skapa en bättre miljö i våra storstäder fortsätter vi att möta de viktiga och allt högre miljökrav som ställs av dagens kunder och konsumenter, kommenterar Catherine Löfquist, miljöchef på Bring.