Brinner för spårbara kaffebönor

Som supply chain director på anrika kaffemärket Arvid Nordquist har Peter Dannqvist besökt kooperativ långt inne i Perus djungel för att spåra kaffebönan tillbaka till odlingen. “Min allra starkaste förhoppning är att jag därför kan säga vart vårt kaffe kommer ifrån. Men även om vi har en vision om spårbarhet har vi långt kvar att gå” säger han. 

Ur Dagens Logistik nr 4 2020 – ute nu.

Peter Dannqvist har arbetat med dagligvarulogistik hela sitt yrkesliv, de senaste 13 åren på handelshuset Arvid Nordquist – som förutom det egna kaffet är agent för olika vin- och ölmärken och många andra varumärken inom dagligvaror. 

– Kaffet är kärnan i verksamheten, där vi själva har kontroll över produktion och äger varumärket. Men egentligen står det bara för 30 procent av vår omsättning, berättar Peter Dannqvist.

Det är dock en affär som växer: de senaste tio åren har det mer än 100 år gamla familjeföretaget, som 2019 omsatte på 3,3 miljarder SEK, fördubblat kaffeförsäljningen. 

– Det är jätteroligt och jag tror att det mycket beror på att vi satsat så hårt på hållbarhet. T ex är allt vårt kaffe är certifierat.

Kaffe odlas ofta i politiskt och säkerhetsmässigt svåra länder. Att se till att bönorna odlas på ett ansvarsfullt sätt är därför inget enkelt jobb. Foto Shutterstock. 

Nytt lager på gång – i Järfälla.

Sedan 1961 ligger Arvid Nordquists huvudkontor och kafferosteri i Solna, strax norr om centrala Stockholm, där den ljuva doften av nyrostat kaffe ligger tät. Men huset är fullt: en ny rostmaskin som företaget investerade i för några år sedan fick inrymmas i lagerdelen, och företaget har även ett mellanlager i Rosersberg – dit kaffebönorna kommer i containers från Gävle hamn med tåg. 

– Vi är tvungna att mellanlagra bönorna i Rosersberg eftersom containrarna måste tillbaka snabbt. Det är ingen ultimat lösning, och en anledning till att vi nu investerar i en ny anläggning. 

Arvid Nordquists rosteri i Solna.
Foto: Claes Lofgren/winepictures.com

Anläggningen i Järfälla väntas öppna 2024 och ska öka produktionskapaciteten med 50 procent och även rymma ett höglager för upp till 10 000 pallar. Bolagets vd Anders Nordquist, Arvid Nordquists barnbarn, ser ett stort värde i att även fortsättningsvis hålla samman produktion och administration.  

– Förhoppningsvis är läget i Järfälla, nära E18, tillräckligt centralt för att vår personal ska vilja följa med. 

Svåra kaffeländer

Kaffe odlas i en rad, politiskt och säkerhetsmässigt, svåra länder längs med ekvatorn, som Colombia och Nicaragua. Att se till att bönorna är odlade på ett ansvarsfullt sätt är därför inget enkelt jobb. Genom olika typer av certifieringar som FairTrade, Rainforest Alliance, Krav etc. och revisorer som regelbundet kontrollerar odlingarna och stegen till att de hamnar på en container på väg mot Europa – samt egna besök, försöker man se till att kundlöftet om att vara marknadens hållbaraste alternativ uppfylls. 

– Vår vision är en mycket större spårbarhet. I vårt affärssystem har vi egentligen all data för att kunna spåra bönorna tillbaka till odlaren eller åtminstone det kooperativ de säljer genom, men vi behöver sy ihop det med styrsystemen för våra olika maskiner i rosteriet, för att nå hela vägen. 

Peter Dannqvist. Foto Klara Eriksson.

Just nu har kaffemärket två exjobbare – varav den ena är barnbarnsbarn till grundaren Arvid Nordquist, på plats på huvudkontoret. De har i uppgift att titta på hur en integrering skulle kunna se ut. 

– I framtiden vill jag ha en QR-kod på kaffepaketen, där all information om hela kedjan från odling, till kooperativ, handelshus, exportör, mottagande hamn, lager, och rosteri, ska finnas.Tills vi flyttar in den nya anläggningen i Järfälla ska vi ha kommit så långt. 

Peter Dannqvist är bland annat engagerad i GS1s branschråd, som utvecklar och sprider globala, branschneutrala standarder (t ex streckkoder) med 1,5 miljoner företagskunder i nästan 150 länder.

– Det är viktigt att använda de standarder som finns. Ett företag kan inte göra något ensamt när vi har globala försörjningskedjor. 

Tuffa hållbarhetsmål

Arvid Nordquists jobbar med flera TPL-partners i Norden, bl a Frode Laursen och Schenker Logistics. 

– Vi var tidiga med att outsourca vår logistik, för att vi behöver den flexibiliteten. Vi kan få och mista uppdrag och behöver vara extremt flexibla. 

Hållbarhet är svårt, men man kan inte låta sig hindras av att det inte blir perfekt.

Peter Dannqvist är även engagerad i Dagligvaruleverantörernas förbunds (DLF) logistikkommité, och Arvid Nordquist arbetar mot DLFs mål om fossilfria dagligvaruleveranser 2025. Tillsammans med Frode Laursen har man bl a  investerat i en biogasbil mellan mellanlagret i Rosersberg och rosteriet i Solna. 

– Hållbara transporter är svårt men jag tycker det viktiga är att man försöker göra någonting. Man kan inte låta sig hindras av att det inte blir perfekt. 

Av Klara Eriksson

Arvid Nordquist

Arvid Nordquist ett familjeföretag grundat 1884  med livsmedel, egenrostat kaffe, vin, öl och non food-produkter i sortimentet,  bestående av 2 500 artiklar.  Företaget har 286 medarbetare i Norden,  huvudkontor i Solna och en omsättning på 3,4 miljarder SEK 2019. 

Om GS1

GS1 är en non profit-organisation som utvecklar och sprider globala, branschneutrala standarder (t ex streckkoder) för olika branscher med 1,5 miljoner företagskunder i nästan 150 länder. GS1s standarder används i 6 miljarder transaktioner dagligen. Streckkoderna är uppbyggda av prefix som bl a avslöjar vilket land en vara kommer ifrån och vilket företag som producerat den.