Brist på byggmaterial ger senare och dyrare logistikbyggen

När fastighetsrådgivaren Colliers den 10 november presenterade sin marknadsrapport för logistikfastighetssegmentet var tongångarna främst ljusa – men med en varningsflagg för dyrare byggmaterial och förseningar av nybyggen. “Byggmaterial har gått upp väldigt mycket i pris, vi har inte sett ännu att det slagit igenom i hyrorna, men det borde driva upp hyrorna framöver, till viss del, sa Anders Johansson, chef för logistikfastighetssegmentet på Colliers.

– Sedan beror allt på hur varaktig den här bristen blir. Men vi ser att byggentreprenörer nu börjar hamstra material, och då lär det tyvärr kunna bli mer utdraget, sa Anders Johansson, och syftar på de pisksnärteffekter, som under pandemin påverkar tillgången till alla möjliga komponenter och råvaror.

Utöver bristen på byggmaterial var tongångarna ljusa när Colliers visade sin prognos för den svenska logistikfastighetsmarknaden: med stigande hyror och sjunkade yielder i attraktiva logistiklägen som Göteborg och Stockholm med omnejd, samt även i viss mån Helsingborg, Jönköping, Malmö, Norrköping, Örebro och Eskilstuna.

– Logistik har varit och är ett väldigt hett investeringsslag från ett investeringsperspektiv. Logistikbranschen genomgår ju också nu en ganska tydlig och kraftig strukturomvandling i spåren av de växande e-handeln, sa Colliers vd Daniel Gorosch, som tillträdde i april.

E-handeln driver behov av ökad logistikyta vilket bland annat syns i statistiken över nybyggen av logistikfastigheter över 10 000 kvm – ytorna har enligt Colliers fördubblats de senaste åren.

– Det är väldigt mycket som kommer ut, anläggningarna tenderar även att bli större, sa Karin Witalis, Head of Research, Colliers, som även påpekade att transaktionsmarknaden går starkt.

– Det är ett enormt tryck på transaktionsmarknaden, och om man ser till logistiksegmentets andel har den ökat från 12 procent första halvåret 2020, till 17 procent första halvåret 2021. 60 procent av investeringarna kommer från utlandet.

Av Klara Eriksson