Corona: Överskattad containerbrist och hotet från Europa

En av de stora frågorna inom transport- och sjöfartsbranschen just nu är om Sverige lider brist på tomcontainrar men Johan Woxenius, logistikprofessor på Göteborgs universitet, är mer rädd för effekterna av fler europeiska nedstängningar på den svenska hamnen, än effekterna av det kinesiska produktionsstoppet. – Cirka 75 procent av vår handel är inom Europa så det skulle påverka oss enormt.

Det är de minskade importflödena från Kina på grund av Coronautbrottet, som ska vara orsaken till att det nu råder brist på tomcontainrar. Till SR säger exempelvis Fredrik Hermansson, verksamhetschef på Greencarrier, att produktionsstoppet i Kina lett till att miljontals containrar som nu skulle behövas för att exportera svenska varor sitter fast i landet.

Men Göteborgs hamn tillbakavisar detta.

– Det är en generell brist i hela rederibranschen eftersom vi just nu märker av ett extremt tryck från kunder som vi normalt sett inte har kontrakt med. De ringer oss och fråga om vi kan hjälpa dem, men vi måste tyvärr tacka nej, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

– Slutsatsen från vår sida är att tillgången på tomcontainrar trots allt är god för närvarande. Det kan komma att förändras framöver och vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt. Men efter samtal med våra partners och aktörer i och kring hamnen kan jag konstatera att Göteborg står sig väl i en svensk kontext. Bristen kommer att märkas framförallt i mindre hamnkluster med mindre lagermöjligheter och färre tomdepåer, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Containerterminaloperatören i Göteborgs hamn, APM Terminals, ser heller inga tecken på tomcontainerbrist. Terminalen får fortsatt god allokering av tomcontainrar på mainliner-anlöpet varje vecka, det vill säga de stora fartyg som sköter direkttrafiken mellan Sverige och Sydostasien. Övriga APM-terminaler i Europa har heller ingen brist på tomcontainrar i dagsläget, enligt Göteborgs Hamn AB.

Långa ledtider från Kina

Men även om ingen brist råder i nuläget, innebär det inte att den inte kan uppstå framöver, menar Johan Woxenius, logistikprofessor på Göteborgs universitet, som bland annat studerat hur arbetsmarknadskonflikten i APM Terminals påverkade svenskt näringsliv.

Rikard Engström, Svensk Sjöfart, Johan Castwall, Stockholms hamnar och Johan Woxenius, Göteborgs universitet diskuterar ansvaret över hamninfrastrukturen på Logistikläget 2018. Foto: Klara Eriksson.

– Coronautbrottet skedde ju i samband med det kinesiska nyåret, och inför det hade företagen tagit höjd och buffrat lite. Sedan tillbringar godset sex-sju veckor till havs, det innebär att hamnarna fortsatt få leveranser, och att effekterna av produktionsstopp, hamnavstängning etc fördröjs i Sverige.

Skillnaden mellan de störningar som hamnkonflikten gav på svenskt näringsliv, och de som Coronautbrottet har haft och kan få, är dock stora, menar Woxenius.

– Hamnkonflikten påverkade ju bara en nod, och man kunde hitta andra transportvägar. Coronautbrottet påverkar mycket bredare, och det spelar ju ingen roll om du hittar andra transportsätt om inte produktionen är igång.

Och eftersom vår tids försörjningskedjor är globala kan en stängd fabrik få stor påverkan för ett företag.

– Det man lätt glömmer är att väldigt många containrar innehåller komponenter som ska vidare till nästa tillverkningssteg, och att effekterna i försörjningskedjan av störningar kan bli väldigt stora.

Coronautbrottet i Kina är under kontroll och där håller man nu på att återuppta normal verksamhet.

– Nu är jag mer orolig över ytterligare nedstängningar i Europa. Cirka 75 procent av vår handel är inom Europa så det skulle påverka oss enormt.

Skogsindustrin lärt läxan

Mycket av de skogsprodukter som exporteras från Sverige behöver ofta lastas om till container i Göteborgs hamn före vidare transport på fartyg ut i världen. Den största omlastningsoperatören i Göteborgs hamn, Mimab, ser ingen brist på containrar i sin verksamhet idag, och ser heller inga problem att fortsätta leverera framöver som situationen ser ut just nu, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn.

Enligt Johan Woxenius, tillhörde skogsindustrin en av de branscher som tog till mått och steg för att minska sin sårbarhet i försörjningskedjorna efter hamnkonflikten som kulminerade 2017 – och som idag har flera olika sätt att få ut sina exportvaror.

– Vi kunde se från hamnkonflikten av beredskapen för störningar skiljer sig åt mellan olika delbranscher. Skogsindustrin lärde sig mer än vissa andra branscher, som mera pustade ut efteråt och “nu är vi är tillbaka till det vanliga”.

Inte heller de stora rederier Göteborgs Hamn AB varit i kontakt med ser någon omedelbar brist men utesluter inte att det uppstår framöver, enligt pressmeddelandet från Göteborgs Hamn.