Brist på tomcontainrar i Sverige

Just nu upplever Göteborgs hamns kunder ett underskott på tomma containrar för exportfrakt, samtidigt som Inköpschefsindex visar att exportindustrin är på väg mot högtryck. Därför lanserar Göteborgs hamnkluster en tomcontainerkampanj i syfte att främja tillgången på tomcontainers för exportindustrin. Kampanjen startar idag och pågår till och med januari.

Göteborgs hamn är marknadsledare i Sverige när det gäller containerhantering – mer än hälften av den totala svenska containertrafiken passerar över hamnens kajer. Balansen mellan import och export är nära 50–50 i Göteborg. Det ger korta omsättningstider där inkommande importcontainrar snabbt kan tömmas och tillgängliggöras för exportindustrin.

Pandemin skapar dock nya situationer med snabba förändringar och en oförutsägbarhet som innebär störningar och obalanser i transportsystemet, situationer som behöver lösas när de uppkommer.

Under våren uppstod exempelvis ett glapp, där redan orderlagt importgods blev stående då efterfrågan hos slutkunderna sjönk som en effekt av pandemin. Då erbjöd Göteborgs hamn, tillsammans medhamnens railportpartners, inlandslagring av importerade varor för att mildra en tillfällig obalans.

– Vi kunde agera snabbt den gången för att hjälpa svensk industri att avvärja de akuta effekterna av den situationen. Idag har vi ett annat läge där exportkunder ser ett underskott på tomma containrar för sin exportlast, säger Jacob Minnhagen Senior Market Development Manager på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

För att öka utbudet av tomma containrar för svenska exportkunder erbjuder hamnklustret i Göteborg, inklusive de hamnanslutna järnvägsterminalerna i inlandet nu särskilda villkor för att öka utbudet av tomma containrar. Det exakta erbjudandena är beroende av förutsättningarna för respektive aktör men kan exempelvis gälla lagring, inspektion och hantering av tomcontainers.

– Det här är unik åtgärd vi kunnat sätta ihop mycket snabbt, bara under de senaste dagarna. Vi har fått ett stort gensvar från de inblandade aktörerna, och vi är glada över att de kan agera snabbt för att underlätta situationen för svensk exportindustri, säger Jacob Minnhagen.

Följande bolag deltar i kampanjen:
Medlog Gothenburg AB (Göteborg)
Gothenburg Roro Terminal (Göteborg)
Jula Logistics AB (Falköping)
Logent (Göteborg)
Logent (Hallsberg)
Lundby Container Service (Göteborg)
M4 (Eskilstuna)
M.C.R. – Mobile Container Repair AB (Göteborg)
PGF AB (Vaggeryd)
TRANSAB (Nässjö) 
Vänerexpressen AB (Insjön/Karlstad)