Bromma kan läggas ned 2025

Enligt regeringens utredning är det möjligt att lägga ned Bromma flygplats mellan 2025 och 2027. Regeringen kan fatta beslutet redan nästa år, menar utredaren Magnus Persson.

Swedavia gick redan 2020 ut med att de inte ser det som affärsmässigt motiverat att driva flygplatsen längre, till stor del på grund av pandemins effekter på flygresandet. När Magnus Persson idag lämnade över sin utredning av frågan till infrastrukturministern såg han inga stora hinder för att lägga ned flygplatsen, men det måste få ta tid, närmare bestämt 5–7 år.

– Enligt mig går det att avveckla skyndsamt, men det bör göras ansvarsfullt. Det finns insatser som kan göras nästan genast men det finns också sådant som sträcker sig över flera decennier.

“Brommafiera” Arlanda
På relativt kort sikt menar Magnus Persson att linjetrafiken kan flyttas över till Arlanda, även om han rekommenderar att terminalerna då byggs om för att effektivisera restiden för inrikesresenärer. Kapaciteten finns för att hantera dagens resenivåer och huruvida flygnivåerna kommer nå tillbaka till nivåerna före pandemin är fortfarande oklart.

– Jag har tagit del av flera framtidsbilder och de visar sammantaget, enligt min uppfattning, att inrikesflyget kommer få en ny struktur på en lägre nivå. Det är utrikestrafiken framför allt som driver utvecklingen, åtminstone initialt, säger Magnus Persson.

Att samla det samhällsviktiga flyget, framför allt då ambulansflyget, till Arlanda bedöms också som möjligt inom en tidsram på två till fem år om investeringar görs på Arlanda. Särskilt då Brommas begränsade öppethållande gör att en stor del av det samhällsviktiga flyget redan är hänvisat till Arlanda.

“För snabbt”

En tidplan på 5-7 år för nedläggning av Bromma flygplats ger inga möjligheter att anpassa Arlandas flygkapacitet, anser dock branschorganisationen Svenskt Näringsliv, som anser att en gedigen utredning om Arlandas framtid är en förutsättning för att beslut om att Bromma ska kunna avvecklas i förtid kan fattas. Det måste finnas garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan.

– Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga. Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet, säger Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur på Svenskt näringsliv, i ett pressmeddelande.

Vad händer nu?
Nu kommer inrikesministern och regeringen granska utredningen för att sedan skicka ut den på remiss. Enligt Eneroth står dock regeringens målsättning fast: att lägga ned Bromma.

– Vi ser nödvändigheten av att ta tillfället i akt att kunna avveckla Bromma och konsolidera flygverksamhet på Arlanda. Vi har nu ett faktabaserat underlag för att det ska kunna vara möjligt, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Av Emanuel Lehtonen