Budbee satsar på ökad hållbarhetstransparens

Budbee har de senaste åren jobbat hårt för att ställa om sin svenska flotta till förnybara bränslen. Nu har man nått målet att köra hela den svenska flottan på fossilfritt bränsle (framförallt HVO100). 14 procent av hemleveranserna sker med elbil eller elcykel.

Budbee vill öka transparensen i utsläppen från bolagets last mile-leveranser. Detta samtidigt som bolaget uppfyllt sitt mål att ställa om hela den svenska fordonsflottan till förnybar drift (HVO100) 2021.

– Transparens är ett av våra kärnvärden och vi publicerar därför fördelningen av bränsletyp i hela distributionskedjan. Egentligen borde det vara en självklarhet att de som menar allvar med sina miljömål redovisare hela kedjan, inte bara den sista milen. Vi utmanar alla Sveriges box- och budbolag att offentliggöra sina siffror så att handlare och kunder kan fatta informerade beslut, säger Pontus Håstlund, Nordic General Manager på Budbee, i ett pressmeddelande.

I början av 2020 var ca 10 procent av Budbees hemleveranser i Sverige fossilfria. Sedan dess har bolaget arbetat hårt för att öka den andelen. Alla upphämtningar hos e-handlare samt interna paketflöden mellan terminaler har sedan en tid tillbaka genomförts fossilfritt och förnybart. För ett år sedan sattes målet att alla Budbees hemleveranser i Sverige skulle nå samma nivå – ett mål som nu uppnås.

– Vi har arbetat hårt för detta, och det har möjliggjorts genom nya gröna terminaler med solceller, genom att installera egna tankstationer med det förnybara drivmedlet HVO100 och genom fler eldrivna fordon. Eftersom vi är marknadsledande på hemleveranser i Sverige, och står för omkring en tredjedel av den marknaden, så kan alla känna sig trygga inför julhandeln. Det går att välja hemleverans med Budbee med gott samvete, anser
Pontus Håstlund, Nordic General Manager på Budbee.

Svenskgrundade Budbee fokuserar på hållbara smidiga leveranser och har verksamhet i Sverige, Nederländerna, Danmark, Finland och Belgien. Även på bolagets andra marknader strävar man efter att ställa om flottan mot mer hållbara leveranser, enligt Budbees presstjänst.

“Vi är på god väg att nå fossilfritt i hela kedjan även i våra övriga länder. I Finland är vi så gott som där och i Nederländerna ligger vi på omkring 60 procent HVO och elcyklar på totalen (dvs inräknat alla transportled). I Danmark och Belgien ser de infrastrukturella förutsättningarna annorlunda ut så där har vi inte kommit lika långt på de tunga transporterna. Vi arbetar dock aktivt med att ställa om och har helt fossilfritt bränsle i box-leveranserna i Danmark och omkring 20 procent i hemleveranserna.”

Nedan visas hur bränslefördelningen per rutt ser ut för Budbee i Sverige:

Hemleverans (sista milen)Procentandel
Vanlig bensin/diesel0
HVO100 (biodiesel)85%
Elbil9%
Elcykel6%
Budbee Box (sista milen) 
Vanlig bensin/diesel0
HVO100 (biodiesel)100%
Elbil0
Elcykel0
Upphämtning 
Vanlig bensin/diesel0
HVO100 (biodiesel)100%
Elbil0
Elcykel0
Linehaul 
Vanlig bensin/diesel0
HVO100 (biodiesel)100%
Elbil0
Elcykel0