Budweiser förbättrar öllogistiken

Det anrika tjeckiska bryggeriet Budvar, som gör ölet Budweiser ska nå 100 procents leveranspecision i sitt nya, högautomatiserade produktionslager för sin globala logistik. Videoteknik i utlastningen är ett av verktygen för att nå dit.

Bryggeriet Budějovický Budvar, som bland annat brygger väldskända ölet Budweiser, ser en ökad global efterfrågan på sitt öl. För att kunna möta det växande ölsuget har man utökat logistikkapaciteten i ett nytt, automatiskt lager vid bryggeriet i Budweis, Tjeckien, med kapacitet att hantera 19 000 pallar samtidigt.

– Ölbryggningsprocessen i vår stad går tillbaka till 1200-talet. Vi vill vårda vårt arv samtidigt som vi investerar i modern logistik, kommenterar Pavel Panek, logistikchef för Budějovický Budvar.

Att flytta färdiga pallar in till lagret och ut på lastbilar vid porten på ett effektivt sätt är en kritisk del av Budvars logistik. Bryggeriet 100 procents leveransprecision som mål, och bland annat har man investerat i automatisk lastning vid lagrets 13 portar, med en kamerabaserad lösning från Zetesmedea, som fångar och verifierar pallarnas streckkodsinformation, och varnar truckföraren om något blivit fel.

Lastning vid de automatiska portarna på Budějovický Budvars anläggning i Budweis. Foto: Budějovický Budvar

Portarna kan på så vis övervakas på distans och i realtid, och en lastbil kan också lastas av flera truckar samtidigt, vilket sparar tid i lastprocessen. Systemet dokumenterar också utlastningen, för att undvika potentiella anspråk eller tvister med kunder.