Bulten stänger logistikcenter i Göteborg

Svenska bulten tillverkar fästelement för bl a fordonsindustrin och har två logistikcenter i Sverige: ett i Hallstahammar och ett i Göteborg. Som en del i företagets strategi för att effektivisera logistiken stänger man nu logistikcentret i Göteborg. Sedan tidigare har man utökat logistikkapaciteten i Tyskland och Polen.

Med avsikt att skapa en effektivare logistik för att minska ledtider, effektivisera processer samt minska både kostnader och påverkan på miljön, har Bulten gjort en översyn av sin globala distributionskedja.

Företaget planerar att i större utsträckning nyttja kapaciteten i de lager som ligger i nära anslutning till produktionsenheterna, och i linje med detta har betydande investeringar gjorts i ett nytt lager nära Bultens fabrik i Tyskland samt i en ny ytbehandlingsanläggning och ett logistikcenter i Polen.

Anders Nyström. Foto Lisa Jabar.

Som ett led i effektiviseringen av koncernens logistik kommer Bultens logistikcenter i Göteborg, ett av bolagets två logistikenheter i Sverige, att avvecklas. Kostnaden för avvecklingen för lagret i Göteborg uppgår till cirka 1,5 MSEK.

– Genom effektivisering av distributionskedjan får vi bättre transportflöden och minskar därmed miljöpåverkan. Vi minskar dessutom både kostnader och kapitalbindning, kommenterar Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten.

Bulten har även beslutat om att stänga en av sina fabriker i Pembroke, Storbritannien – där 50 medarbetare berörs. Företaget har en omsättning på 3,7 miljarder, och huvudkontor i Göteborg.

De varuflöden som tidigare passerat Bultens logistikanläggning i Göteborg kommer hädanefter hanteras av Bultens logistikenhet i Hallstahammar, Sverige, samt av ovan nämnda logistikcentrum i Tyskland och Polen. Tio medarbetare kommer att beröras och fackliga förhandlingar har inletts. Avvecklingen planeras vara fullt genomförd i slutet av andra kvartalet 2023.