Business Sweden spår ljus ekonomi

Den svenska ekonomin har klarat sig bra under pandemin – betydligt bättre än de flesta andra ekonomier i Europa, det konstaterar Business Sweden i en ny rapport. BNP-tillväxten för 2021 väntas bli 4,0 procent och nästa år 3,5 procent. Orosmoment som störningar inom frakt och global försörjning påverkar inte den ljusa prognosen.

– Hushållen har under pandemin mer eller mindre frivilligt ökat sitt sparande och har ett uppdämt behov av konsumtion. Tillsammans med tillväxtinjektioner från en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar det för att vi har en mini-boom i ekonomin i sikte, skriver Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren i rapporten.

Korttidspermitteringar, omställningsstöd och stöd för sänkta lokalhyror har bidragit till att begränsa fallet i BNP i kombination med att Sverige har undvikit en fullständig nedstängning av samhället.  

“Varuexporten har utvecklats väl och var redan under hösten tillbaka på förkrisnivå. Samtidigt riskerar Sverige att drabbas av otakten i den globala återhämtningen, inte minst i Europa där fördröjningar i vaccinationsprogrammen har lett till fortsatta restriktioner och nedstängningar.” skriver Business Sweden.

Tidigare förhoppningar om en stark återhämtning i Europa redan första halvåret i år var sannolikt alltför optimistiska. Den europeiska ekonomin väntas återhämta sig med en tillväxt på 4,2 procent i år och 4,6 procent 2022. Svensk varuexport till Europa väntas öka med 5,6 procent 2021, vilket är lägre än den totala varuexporttillväxten på 6,3 procent. Knappt 40 procent av världens länder väntas vara tillbaka på förkrisnivå 2021 men nästa år stiger andelen till 80 procent.

“Tillväxtinjektioner från en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar för att vi har en mini-boom i ekonomin i sikte redan framåt sommaren. “

“Utöver fördröjningar i vaccineringen finns en viss risk kring störningar i leverantörskedjorna till följd av att industrin inte hinner med när aktiviteten i ekonomierna ökar och varuhandeln tar mer fart” skriver Business Sweden, och ger halvledarbrist och brist på fraktkapacitet som exempel.

De asiatiska ekonomierna har – med undantag av framför allt Indien och Indonesien – drabbats förhållandevis lindrigt av pandemin. I år växer Asiens BNP med 6,8 procent och nästa år med 4,7 procent. Nordamerika får en rejäl skjuts av det massiva amerikanska stimulanspaketet med en BNP-tillväxt på 6,8 procent 2021 och 3 procent nästa år.  

Få hela översikten i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter.