Butikerna ser (något) ljusare på framtiden

Framtidstron i både butiks- och e-handeln ökar i oktober. Näthandeln har gått starkt under pandemin och tongångarna bland e-handlarna är positiva. Även butikshandlarna ser något ljusare på tillvaron men framtidsutsikterna är fortsatt betydligt lägre än vid samma period förra året.

– Framtidsutsikterna i butikshandeln har varit mörka sedan coronakrisen slog till och det är glädjande att vi ser en liten ljusning. Handlarna blickar mot årets viktigaste period med Black Friday och julhandeln, men det är fortfarande osäkert hur pandemin kommer att påverka försäljningen, kommenterar Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

I Handelsbarometern för oktober månad stiger Framtidsindikatorn för butikshandeln med 1,9 enheter till index 87,3. Indikatorn väger samman butikernas förväntan på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet, index 100 innebär en neutral nivå. Butikernas svaga anställningsvilja drar ned siffrorna.

I början av pandemin föll framtidstron även bland landets e-handlare, men de senaste månaderna har försäljningen på nätet ökat markant. E-handlarnas starka tro på den framtida försäljningen gör att Framtidsindikatorn för e-handeln ökar med 4,0 enheter till 118,9. Fortfarande släpar förväntningarna om den framtida lönsamheten efter.  

– Coronapandemin har snabbat på handelns digitala omställning. Allt talar för att fler paket än tidigare kommer att handlas på nätet under årets Black Friday och julhandel. För alla aktörer inom leveranskedjan av e-handelspaket väntar ett riktigt stresstest, kommenterar Karin Johansson.