Bygger energilösningar på andras lagertak

Logistikbolaget Boxflow och solenergibolaget Soltech lanserar en ny affärsmodell för att bygga solceller, energilagring och laddstationer vid logistikfastigheter, under namnet Greenbox Energy. Först ut blir en konceptanläggning på Boxflows lager utanför Helsingborg. 

– Vi vill använda outnyttjade takytor och befintliga nätanslutningar för att bygga infrastruktur för energiomställningen, säger Rickard Lantz på Soltech.

Rickard Lantz. Foto Soltech

År 2030 väntas det rulla 2,5 miljoner laddbara fordon, omkring 7 gånger fler än idag. Det kräver en stor utbyggnad av laddinfrastrukturen. De laddstationer som finns idag ligger ofta bra till sett utifrån trafik- och godsflöden men är dåligt synkroniserade med elnätets kapacitet. Att få till nya nätanslutningarär också svårt, menar Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions. 

– Dels är det svårt att få tillstånd att anlägga solcellsanläggningar på mark på vissa håll, eftersom det exempelvis kan ta odlingmark i anspråk, och dels så kämpar Svenska Kraftnät och nätbolagen med att få till kapacitet för nya nätanslutningar, och handläggningstiderna är långa. 

Samtidigt är nätanslutningarna som redan finns ofta underutnyttjade. 

– Många nyttjar bara en bråkdel av sin nätanslutning, men har marginaler för eventuella produktionstoppar, snitt handlar det om kanske 20 procent av nätanslutningarnas kapacitet som utnyttjas idag, säger Rickard Lantz. 

Kanske 20 procent av nätanslutningarnas kapacitet utnyttjas idag

Utnyttjar befintlig infrastruktur

Greenbox Energy är ett nytt joint venture mellan TPL-aktören Boxflow och solenergibolaget Soltech. Idén är att arrendera takytor och nätanslutningar i befintliga logistikfastigheter för att bygga solelsproduktion, batterilagring och laddstationer för fordon. Något som även bl a Green Stop vill göra. 

Konceptet för solel, lagring och laddning som företagen tagit fram. Illustration: Greenbox

– Vi behöver skynda utvecklingen av laddinfrastruktur för eldrivna fordon. På det här sättet kan vi utnyttja outnyttjad infrastruktur i form av takytor och befintliga nätanslutningar. 

Det första projektet byggs på Boxflows eget lager utanför Helsingborg, en anläggning som ska stå klar i höst. 

– Det blir den första anläggningen, sen är tanken att vi ska erbjuda den här lösningen till andra logistikfastighetsägare med lediga takytor. 

Betalar bara för solelen

Konceptet innebär att Greenbox står för investeringen och installationen av solceller på taket, ett energilager på marken på 2 MWh och en laddpark för lastbilar och personbilar, genom fastighetens befintliga nätanslutning. Affärsidén är att Greenbox arrenderar takytor och nätanslutning, och fastighetsägaren tecknar avtal för att köpa elen som produceras genom ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement).. 

– I praktiken innebär det att man får ett till elavtal, och möjlighet att köpa lite billigare el. Det finns många fastighetsägare som gör de här investeringarna själva, men man ska inte underskatta komplexiteten i att bli ett producerande elbolag som man då blir. Jag tror att många gör klokt i att fokusera på sin kärnverksamhet. 

Man ska inte underskatta komplexiteten i att bli ett producerande elbolag

För fastighetsägaren innebär det på kort sikt en lägre driftskostnad, i form av lite billigare el. 

– Men det kan ju också innebära ett ökat fastighetsvärde, eftersom man tillför en intäktskälla till fastigheten.

Lönsamt med solel

Idag är det lönsamt att investera i solelsproduktion och laddinfrastruktur idag. För trots att priset på solceller stigit, enligt Rickard Lantz knappt 50 procent sedan 2020, så har elpriserna stigit ännu mer. 

– Tidigare var det lite svårare att räkna hem solcellsanläggningar, men nu är det en bra affär, när elpriset har stigit så mycket som det har. Prognosen säger att vi hamnar på ett elpris på strax under en krona framåt, mot 30-40 öre per kwh för ett par år sedan, och priset på solceller ser ut att plana ut. 

Energilagret ska fyllas på av solcellsanläggningen, eller via elnätet när elen är billig, och ska möjliggöra snabbladdning på upp till 350 MW för flera fordon samtidigt. Laddstationerna ska både kunna användas av fordonsflottan som besöker fastigheten och som en publik laddstation för både tung trafik och personbilar. En laddpark med 20 laddpunkter ta ungefär 15-20 000 kvm markyta i anspråk. 

Oscar Andersson. Foto Boxflow

– Det krävs en del yta såklart, men en mindre laddpark med kanske 5-6 laddpunkter tar betydligt mindre plats. Man kan också placera laddstationer direkt vid lastplatserna, så att man kan ladda fordonen medan de lastar och lossar. Det viktiga är att vi får igång utvecklingen av publik laddinfrastruktur, den är underutvecklad idag och bromsar omställningen till eldrift i transportsektorn. 

Breddning av verksamheten

Boxflow ska bidra med logistikkompetens i satsningen och Soltech är teknikutvecklare och leverantör. För Soltech blir satningen ett “steg upp i näringskedjan”. Greenbox innebär även en breddning av verksamheten för Boxflow, som grundades 2018 och idag verkar inom tredjepartslogistik, bemanning och kunsulttjänster, med 450 anställda och en omsättning på omkring 300 miljoner SEK. 

– Konceptet kommer att göra skillnad på riktigt och underlättar för branschen att ställa om till elektrifierade transporter och producera grön energi utan att belasta elnätet, kommenterar Oscar Andersson, vd på Boxflow. 

Av Hilda Hultén