Bygger helhetslösning för elomställning

Nystartade Vialumina vill bygga en “one stop shop” för att byta till eldrift, med allt från uppkoppling och laddinfrastruktur till ruttplanering och finansiell optimering.

– Om man har en dieselflotta idag och tror att det bara går att byta ut den mot elbilar så tror man fel. Det kräver ett batteri av förändringar, säger Vialuminas grundare Pontus Frohde.

Ur Dagens Logistik nr 1 2022

Elektrifieringen av transportsektorn är en av de viktigaste åtgärderna logistikbranschen står inför, för att minska utsläppen och nå klimatmålen. Omställningen innebär affärsmöjligheter, men också en uppsjö av utmaningar. där allt från finansiering av nya fordon till laddinfrastruktur och ruttplanering kan stå i vägen för utvecklingen.

– Det händer otroligt mycket på det här området i världen, inte minst i Kina och USA, men det är ingen som riktigt tagit helhetsgreppet om elomställningen av transportsektorn, säger Pontus Frohde.

Pontus Frodhe. Foto Vialumina

Han har bakgrund från mjukvarubranschen och kommer senast från laddsektorn, som vd för Charge Amps. I den branschen träffade han sin nuvarande partner, Vialuminas medgrundare Patrik Lindergren, som tidigare drev laddföretaget Chargestorm.

– Vi är båda veteraner inom elladdning för personbilar, och var konkurrenter tidigare. På personbilssidan går omställningen snabbt nu. Vi fann varandra i en gemensam vision om att vi ville elektrifiera transportsektorn, berättar Pontus Frohde.

Vi fann varandra i en gemensam vision om att vi ville elektrifiera transportsektorn

Hjälp i omställningen

Vialumina grundades 2021 och ska hjälpa allt från åkerier, bud- och taxibolag till service- och hantverksfirmor, att kartlägga sitt transportbehov och sedan välja väg framåt med elfordon och laddinfrastruktur.

– Massor av företag står inför det här, men man vet inte vart man ska börja. Det är lätt att göra fel, eller hamna i investeringar som inte betalar sig, menar Pontus Frohde och fortsätter:

– Sen är det alla frågor, vilka bilar finns, hur ruttplanerar man och hur ska man göra med laddningen, ska man satsa på övernatten-laddning eller snabbladdning och hur mycket el finns det. Många sitter inte ens i egna fastigheter. Nästa fråga blir publik laddning, kommer det att funka, och hur betalar man.

Vialumina börjar med att koppla upp samtliga fordon i kundens flotta, och kartlägger körmönster, lastvikt, distanser och rutter.

– Vi sätter sändare på de fordon som inte har några, och skapar anslutningar till de befintliga trackingsystemen, för att skapa en helhetsbild. När transportbehovet är fastställt föreslår vi hur stor del av flottan som kan bytas ut idag, vilka fordonsmodeller som passar och vilken laddinfrastruktur som behöver installeras, förklarar Patrik Lindergren.

När transportbehovet är fastställt föreslår vi hur stor del av flottan som kan bytas ut idag

Ofta handlar det om en kombination av eldrift och andra bränslen.

– Kanske kan hälften av bilarna bytas ut direkt, medan trafiken som går på längre rutter fortfarande görs bäst med andra drivmedel.

Vill snabbspola utvecklingen

Att byta till elfordon kan vara lönsamt – om det görs på rätt sätt, menar Pontus Frohde.

– Det gäller exempelvis att bilarna kan användas mycket och laddas på natten. Sen gäller det att välja rätt modell. Många stirrar sig blinda på räckvidden, men det kan vara rätt med kortare räckvidd, om det t ex ökar lastkapaciteten.

Till en början ligger Vialuminas fokus på regionala transporter, service- och last mile-segmentet.

– Tanken att vi ska snabbspola utvecklingen genom att ta fram en helhetslösning.

Inom ruttplanering samarbetar de med Nordic Routing.

– I deras system kan man integrera alla de delar som behöver vara med i en eldriven fordonsflotta, exempelvis hälsostatus på batteriet. Om räckvidden minskar över tid måste det med i beräkningen, därför är uppkoppling en förutsättning.

Siktar på delningstjänst

Ett annat mål är att utveckla en delningstjänst för fordonsflottor, där olika företags behov matchas.

Foto Vialumina

– Om man kan öka nyttjandegraden så kan man få en riktigt bra ekonomi i en omställd flotta. Allra helst ska ju bilarna rulla dygnet runt för att få ut mesta möjliga värde.

Om man kan öka nyttjandegraden så kan man få en riktigt bra ekonomi i en omställd flotta

Enligt Pontus Frohde finns flera intressanta exempel på företag som satsar på elektrifierade transportlösningar, som kinesiska DST och amerikanska Fluid truck, som Ikea investerat i.

– DST har byggt upp en flotta på över 40 000 lätta lastbilar som de äger och hyr ut i Kina och Fluid truck har på tre år blivit marknadsledande i USA inom delningstjänster för eldrivna, uppkopplade fordon. Inom delningstjänster har ingen tagit den positionen i Norden än.

Han nämner även svenska Einride som startade som inom autonom, eldriven transport, men nu rör sig mot lösningar för fossilfria transporter.

– Einride är jättespännande och vi ser dem som en potentiell framtida samarbetspartner, och den dagen autonoma fordon blir verklighet ska de naturligtvis inkluderas i vår plattform. Norden ligger långt fram i elektrifieringen, vi har alla förutsättningar att lägga oss i framkant inom de här nya digitala affärsmodellerna, med elektrifiering “as a service”. 

Kan bli otroligt lönsamt

Görs elektrifieringen på rätt sätt så finns det också enorma pengar att spara.

– Det finns stor potential i att koppla upp och optimera fordon oavsett bränsle, modell och storlek. Om man gör omställningen till el gradvis och får upp nyttjandegraden så blir det snabbt lönsamt att köra på el för 5 kronor milen istället för på diesel för 20 kronor milen. Totalkostnaden, TCOn, blir otroligt bra om man gör det här smart. Våra beräkningar visar på TCO-besparingar på 30–50 procent i det lätta lastbilssegmentet.

Våra beräkningar visar på TCO-besparingar på 30–50 procent i det lätta lastbilssegmentet.

Även med det allt osäkrare läget i världen, med högre och mer volatila energipriser att vänta, så finns det ingen anledning att vänta, menar Pontus Frohde.

– Elpris och elkonsumtion går att påverka. Företag kan förhandla om pris, utnyttja flexibla priser och anpassa laddningen. Man kan även producera, lagra och till och med sälja el. När tekniker för Vehicle-to-Grid (V2G) kommer, blir fordon också viktig del av elmarknaden.  

Av Hilda Hulten