Bygger lagkänsla på lagret

Att skapa en arbetsplats som det känns lustfyllt att gå till är självklart minst lika viktigt på ett lager som på ett kontor, menar Netonnets centrallagerchef Sandra Bexell.
– På kontoret ses man hela tiden i olika möten och uppdrag över avdelningarna, det är lättare att känna samhörighet då. På ett lager är det inte alltid lika enkelt, men inte mindre viktigt.

Artikel ur Planetern i Dagens Logistik nummer 4 2021

Sandra Bexell. Foto Netonnet

Sandra Bexell klev på som lagerchef på Netonnet våren 2020, och basar över företagets hjärta; lagret i Viared i Borås. Här jobbar 90 personer och vid peak upp mot 140. Synen på ledarskap och en tydlig värdegrund tilltalade henne i bolaget.

– Uppdraget när jag klev på var att etablera ett värderingsstyrt ledarskap inom logistiken, med engagerade medarbetare som mål. Tidigare verkade logistiken på fl era sätt som en separat del av bolaget, men där har vi arbetat mycket med att integrera oss som en självklar del av hela verksamheten.

Det senaste året har flera förändringar gjorts på lagret. Bland annat har personalutrymmen renoverats. Flera nya ledare har också tillträtt, där arbetsledarna blivit fl er och ansvarar för färre medarbetare. Det handlar mycket om vilka signaler man sänder ut, menar Sandra Bexell.

– Det går inte bedriva relationsbaserat och värderingsstyrt ledarskap om man ansvarar för upp mot 40 personer. Vi har satt ett maxtal på 25 lagermedarbetare per arbetsledare, så att tiden finns för att se varje individ och vårda den där personliga relationen.


Mäter med teamet i fokus
Att mäta individuell prestation som packeffektivitet eller antal plockade orderrader per dag på lagret är relativt enkelt, och standard på många lager. Men fokus på denna typ av data kan skapa onödig stress och göra att de anställda upplever sig kontrollerade.

– Självklart kollar vi att en nyanställd klarar jobbet och har en bra utvecklingskurva. Vi jobbar med ett antal nyckettal, fast främst arbetar vi på att skapa tydliga mål för teamen, som de gemensamt ska leverera på, säger Sandra Bexell.

Om någon lägger tjugo minuter på att lära upp en kollega hur ett arbetsmoment kan göras effektivare eller mer ergonomiskt så syns inte det i ”statistiken”.

– Just den typen av insatser utförs ofta av teamets stjärnor, som både vill vara med och utveckla bolaget och hjälpa sina kompisar på jobbet att utvecklas i sitt arbete. Utan dem hade vi aldrig lyckats nå den framgång vi gjort och kommer aldrig lyckas i framtiden heller.

Netonnet har också infört rotation på lagret, där alla anställda växlar mellan enheter och arbetsuppgift er. Det är kanske inte det mest effektiva kortsiktigt, men definitivt på längre sikt, menar Sandra Bexell.

– Det handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö och ge de anställda möjlighet att utvecklas. Lagerjobb tilltalar, likt alla yrken, långt ifrån alla. Men de som väljer det som sitt yrke och dagligen bidrar till att skapa värde för våra kunder ska känna att det är kul att gå till jobbet. För dem ska vi vara den bästa lagerarbetsplatsen i Borås.

Av Hilda Hultén

Sandra Bexell Sandra Bexell berättar om hur Netonnet jobbar med värderingsstyrd logistik på Plan-konferensen 2022 den 5-6 april i Göteborg.