Bygget igång för Sempers nya lager i Götene

Semper flyttar sitt nordiska centrallager från en TPL-lösning hos DHL i Örebro till ett eget lager på 23 000 kvm i Götene, som ska stå klart i slutet av året. I februari togs det första spadtaget, och inflyttning planeras till årsskiftet.

Semper, som ägs av livsmedelskoncernen Hero Group, med totalt 4 000 anställda i 16 länder. De senaste åren har Semper investerat ca 250 miljoner kronor i sin tillverkningsanläggning för välling, gröt och modersmjölksersättning i Götene. Bolaget sköter sina egna in- och uttransporter, och när man nu väljer att ta över även lagerverksamheten i egen regi så hamnar även det nya nordiska centrallagret i Götene

Kommunstyrelseordförande Susanne Andersson tog första grävtaget för Sempers nya logistikcenter i Götene, tillsammans med representanter från Semper AB, CH Square, Logent och Business Region Skaraborg.

– Vi gjorde en noggrann tyngdpunktsberäkning och analys av våra in- och utflöden, och kom fram till att Skaraborgsregionen var en bra mittpunkt för vår nordiska logistik. En tredjedel av våra kundleveranser i Norden kommer från fabriken i Götene, så närheten till den var också en stor fördel, berättar Johnny Skeppstedt, projektledare för etableringen på Semper.

Lämnar TPL-lösning hos DHL

Anläggningen byggs av CH Square och ska stå klar i slutet av 2021. Då går flytten från Sempers nuvarande TPL-lösning hos DHL supply chain i Örebro, där man har omkring 17 000 kvm lageryta.

– Vi har haft DHL som TPL-leverantör i 25 år, och det har fungerat jättebra. Anledningen till att vi väljer att skaffa eget lager är att det ger en bättre kontroll över logistiken, och gör oss mer flexibla.

– Skaraborgsregionen är en väldigt bra mittpunkt för vår nordiska logistik, säger Johnny Skeppstedt.

Det nya lagret kommer att hantera hela Sempers distribution av svenskproducerade varor globalt, och hela den nordiska distributionen till kunderna av Hero Groups sortiment. Götenelagret kommer också att ta över den display-verksamhet som DHL sköter idag.

– I Götene tillverkar vi främst mjölkersättningsprodukter, välling och gröt, och i Korsnäs utanför Falun tillverkar vi vårt glutenfria sortiment. Sen har Hero Group även andra produkter inom glutenfritt och barnmat som tillverkas i Spanien och Tyskland, och som också kommer att distribueras till nordiska kunder via vårt nya lager i Götene, säger Johnny Skeppstedt.

Lagret blir 23 000 kvm stort och beräknas vara i full drift vid årsskiftet.

Hoppas på fler etableringar

– Precis intill Sempers anläggning finns en markyta på 100 000 kvm till, säger Alexandra Norlander Tornberg.

Etableringen genererar också nya arbetstillfällen för kommunen och regionen.

– Här får Semper ett fantastiskt bra logistikläge precis bredvid E20 och med närhet till både Göteborg och Stockholm och hela den nordiska Marknaden, säger Alexandra Norlander Tornberg, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg.

Götene kommun arbetar nu med att förbereda mark för fler etableringar.

– Precis intill Sempers anläggning finns en yta på 100 000 kvm med bygghöjd på upp till 14 meter till ett väldigt konkurrenskraftigt pris, för den som är intresserad att etablera sig här, fortsätter Alexandra Norlander Tornberg.

Av Hilda Hultén