Bygghandeln växer så in i Norden

Omsättningen i byggvaruhandeln växte med 12 procent i Sverige under första halvåret i år, visar siffror från SCB, och trenden är ännu tydligare i Norge och Danmark, med ökningar på 20-25 procent.

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader med 12 procent jämfört med samma period förra året. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg. Detta enligt statistik från SCB som Navet Analytics sammanställt och analyserat.

– I jämförelse ökade försäljningen i bygghandeln med cirka 2,5 procent under 2019 jämfört med 2018, berättar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet,

Samma trend syns på andra håll i Norden. I Finland ligger tillväxttakten i linje med Sveriges, drygt 10 procent, medan både Norge och Danmark redovisar 20-25 procent tillväxt under första halvåret.

Det var framförallt under andra kvartalet som tillväxten tog ordentlig fart. Byggvarukedjan Byggmax gjorde t ex sitt “bästa kvartal någonsin” under Q2 2020, och ökade sin jämförbara försäljning med 39,2 procent. Bygghandelns tillväxt var ännu större på nätet, där handeln ökade med 56 procent i Sverige under andra kvartalet 2020, enligt Postnords senaste e-barometer.

Hemarbete och ökande huspriser

Enligt Jens Linderoth har uppgången i bygghandeln flera förklaringar, men de tydligaste har med restriktioner kopplande till pandemin att göra, som hemarbete och karantän.

Jens Linderoth, analysansvarig Navet.

– I takt med att allt mer tid spenderas i hemmet har renoveringslustan och gör-det-själv-marknaden ökat, det ser vi tydliga tecken på i statistiken. I alla kriser finns det inte bara förlorare utan även vinnare och bygghandeln är en av dem.

Att huspriserna stigit har också varit en bra drivkraft för hemmafixande, menar han, vid sidan av att man varit permitterad med relativt bibehållen lön samt att utlandssemestern byttes ut mot gör-det-själv. Han tror dock att det kan bli en viss negativ rekyl i försäljningen under hösten.

– Många har passat på att göra sina projekt under våren och sommaren, och tidigarelagt redan planerade åtgärder. Det finns också en viss osäkerhet om konjunktur och arbetslöshet som kan göra hushåll försiktiga.

– Men på sikt tror jag att det blir ett visst ökat fokus på hemmet, när hemma-arbetet blir allt mer förekommande i takt med nya arbetssätt. Det kan leda till att inredning och ombyggnad av småhus och lägenheter kan gynnas när vi ska försöka kombinera arbete och fritid i hemmet.

Kan komma grön våg

Vad tillväxten i försäljningen får för effekter på logistiken vet han inte.

– Men det kan bli mer intressant att bo lite lägre från städerna och våra arbetsplatser om vi inte behöver pendla varje dag. Kanske lite av en “grön våg”. Det kan man ha i åtanke när det handlar om var lager och försäljningsenheter ska placeras.

Många byggvaruaktörer bygger ut sin logistikapparat. Bland annat bygger Postnord TPL ett 70 000 kvm stort, nytt centrallager för Bauhaus räkning i Norrköping, som troligtvis står klart vid nästa årsskifte. Även VVS-aktören Dahl planerar för att bygga ett nytt centrallager under nästa år, något som dock varit planerat under flera år.

Av Hilda Hultén