Bygglovet klart för Almroths nya lager

I slutet av maj klubbades detaljplanen för Norrköpings nya logistikområde Klinga och nu är bygglovet godkänt för TPL-aktören Almroths nya, 30 000 kvm stora lager, som fastighetsaktören Slättö bygger i området.

Klinga är ett område på ungefär 300 000 kvm sydväst om Norrköping, där Slättö köpt 190 000 kvm av marken för 25 miljoner kronor, med byggrätt för ca 100 000 kvm logistikfastighetsyta. Hyresavtalet mellan Slättö och Almroths för en fastighet på ca 30 000 kvm tecknades redan 2019, och initialt var planen att byggstart skulle ske under 2020. Detaljplaneprocessen har försenats med ett år, bland annat på grund av överklaganden från boende i området.

I slutet av maj i år vann detaljplanen för Klinga-området till slut laga kraft, trots överklaganden, och nu har även bygglovet godkänts för Almroths nya lager, meddelade TPL-aktören i ett inlägg på Linkedin i veckan. Bygget inleds omgående, och lagret väntas vara klart under 2022.

– Vi är redan igång med en bygglovsprocess. Så fort vi får tillstånd och lov så kommer vi börja bygga, sa Slättös vd Johan Karlsson till Norrköpings Tidningar när detaljplanen vunnit laga kraft. .

Kommunen har även planer på att omvandla ytterligare mark i närområdet för den typen av verksamhet, där arbetet med en ny detaljplan för en lika stor yta till väntas påbörjas till hösten.

– Klinga totalt sett blir ett stort och viktigt verksamhetsområde, som kommer skapa många jobb, säger Henrik Haugness, enhetschef exploatering på Norrköpings kommun, till NT.