Byggstart för Genesta i Enköping

På torsdagen togs ett första symboliskt spadtag på den 133 000 kvm stora tomt i Enköping där Genesta och LC bygger hela 80 000 kvm på spekulation under namnet Enköpings Logistikcenter.

– Det troliga är att fastigheten delas på två hyresgäster och vi ser särskilt stort intresse från TPL-branschen, sa Linda Persson på CBRE som ansvarar för uthyrningen.

Det var våren 2021 som Logistic Contractor, LC, köpt 133 000 kvm byggklar logistikmark Enköping av KGK för 165 miljoner SEK. Tomten ligger i industriområdet Stenvreten strax öster om Enköping, intill Martin&Serveras lager – som LC också byggt.

I maj sålde den Wästbyggägda logistikutvecklaren marken till Genesta Property Nordic AB för totalt 945 miljoner SEK. I köpet ingick en entreprenad på att bygga en 80 000 kvm stor logistikfastighet på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

På det symboliska första spadtaget för den nya fastigheten var både LC och Genesta på plats, liksom representanter från Enköpings kommun med flera inbjudna deltagare.

– När vi förvärvade den här marken 2021 såg vi ett antal olika scenarier framför oss vad vi skulle göra med detta, men ganska så snart så fann vi att Genesta och vi kunde hitta något tillsammans som skulle bli riktigt riktigt bra, sa Benn Carlberg, vd för LC på invigningen.

Med på invigningen var även David Neil, vd på Genesta:

– Det här är en av de största etableringar som Genesta någonsin gjort, vi tycker det jättespännande att vara här och ta del av detta banbrytande projekt, sa David Neil.

David Neil. Foto Klara Eriksson.

Genestas åttonde logistikprojekt

– Det här blir vårt åttonde logistikprojekt och är en del av våra investeringar i korridoren mellan Örebro och Stockholm liksom en framgång för vår ESG-strategi. De här fastigheten blir energieffektiv, väldigt grön i sättet den byggs och kommer även ta väl hand om den framtida personalen med fina lokaler inne och ute, fortsatte David Neil.

Genesta har i tidigare ägt ett lager i Malmö hamn, ett 20 000 kvm stort “Kubiklager” som utvecklats av Skanska. Genesta köpte fastigheten 2019 och sålde den till BentallGreenOak våren 2021. Hösten 2021 köpte Genesta också två logistikfastigheter i Brunna på totalt 16 900 kvm av utvecklaren NCC.

Egen honung

Personer som ska jobba i Enköping Logistikcenter kan ta bussen hela vägen fram till entrén, träna på ett modernt utomhusgym och få honung från fastighetens egna insektshotell. Taket förbereds för en 50 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Från Enköping nås hela 38 städer och en tredjedel av Sveriges befolkning inom 1,5 timmes körning. Fastigheten byggs i linje med EUs gröna taxonomi och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE med ambitionen att nå nivån Excellent.

Anläggningen blir lika stor som 11 fotbollsplaner och kan hyras ut till en hyresgäst eller delas upp i två, tre eller fyra effektiva lokaler. Det troliga är dock två, förklarade Linda Persson, director Leasing på CBRE, som menar att behovet av stora logistikanläggningar i regionen är stort.

– Marknaden efterfrågar de här stora fastigheterna, och det är en skillnad mot om man tittar kanske fem år tillbaka, då hade man kanske bara någon enstaka logistikfastighet per år i den här storleken, säger Linda Persson, som ansvarar för uthyrningen och som besökte invigningen.

Både TPL-aktörer och varuägare i behov av nytt centrallager har visat intresse, enligt henne.

– Det troliga är att fastigheten delas på två hyresgäster. Logistiken har ju knuffats ut från Stockholm på grund av bostadsbyggande, något vi sett under många år: Brunna har fyllts upp, Bålsta av Dagab och Dahl och nästa är ju Enköping, säger Linda Persson.

Visionsbild på Enköpings Logistikcenter. Illustration: Genesta.

Hyrorna frågetecknet

De senaste åren har byggandet av logistikfastighetsyta ökat varje år, och 2023 planeras 43 projekt över 10 000 kvm, på totalt 1,3 miljoner kvm färdigställas. Linda Persson har följt utvecklingen på logistikfastighetsmarknaden länge, och hon tror att marknaden kan absorbera de här ytorna: Efterfrågan finns, men däremot är hyrorna en osäkerhetsfaktor framöver.

– Volymmässigt så kommer marknaden kunna absorbera det som byggs, men vi har inte facit på hur marknaden kommer reagera på att hyrorna nu stiger i nybyggda fastigheter. Tidigare har nybyggda fastigheter kunnat erbjuda lägre hyror än gamla fastigheter, nu kommer det att bli tvärtom, konstaterar hon.

Enköping Logistikcenter beräknas vara klart under hösten 2023.

Av Klara Eriksson