C2C ökar i Postnords flöden

Under 2020 såg Postnord Sverige ett ökat intresse av att skicka försändelser mellan privatpersoner. Tjänsten “Skicka lätt” såg en ökning med 80 procent 2020.

Det är över ett år sedan som pandemin svepte in över Sverige, vilket har inneburit att många svenskar har förändrat hur de konsumerar, umgås och visar uppskattning. Postnord kan se att svenskarna under det senaste året har skickat fler försändelser än på flera år. Den största ökningen står tjänsten Skicka Lätt för, vilket är spårbara leveranser av paket under 2 kg. Tjänsten har ökat i försäljning med cirka 80 procent jämfört med föregående år. Även försäljningen av förfrankerade förpackningar har ökat med 20 procent.  

– Pandemin har för många svenskar inneburit ett liv distanserat från vänner, kollegor och andra viktiga, sociala energikällor. Det är rimligt att anta att ökningen beror på att vi försöker hitta fler sätt att skapa gemenskap och visa omtanke, när många inte kan ses. Vi vet att en hälsning eller en gåva i postlådan kan betyda extra mycket i dessa tider. Men ökningarna kan också spåras tillbaka till det växande intresse som finns inom begagnathandeln, kommenterar Elisabeth Hansson chef för Postnords brev, tidnings- och reklamaffär. 

Enligt årsrapporten av E-barometern har nästan varannan e-handelskonsument handlat begagnat under 2020.


Statistik över Postnords försäljning av konsumentprodukter 2020 i jämförelse med 2019 års försäljning:

  • Skicka Lätt-brev har ökat med 80 procent.
  • Förpackningar har ökat med 20 procent.