Cargonet utökar kombitrafiken mellan Norge och Sverige

Norska Cargonet har stora expansionsplaner för godstågtrafiken mellan Norge och Sverige. Bland annat utökas trafiken från Oslo till Malmö/Trelleborg, Halmstad och Göteborg, och en helt ny tågpendel planeras till Eskilstuna, med start i vår.

– Vi ser en växande efterfrågan på tågtransporter från kunderna, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör på Cargonet.

Carl Fredrik Karlsen. Foto Cargonet

Cargonet är ett norskt järnvägsbolag som bedriver kombitransporter i Norge och Sverige. Bolaget grundades 2002 av Green Cargo och NSB, och ägs idag till 100 procent av statliga Vy (tidigare NSB). Fram till 2011 var Cargonet en stor spelare på den svenska kombitransportmarknaden, med ett stort utbud av tågpendlar både nationellt och internationellt. Hösten 2011 lämnade bolaget dock den svenska marknaden i ett slag, då man inte kunde få lönsamhet i affären, och därefter har det varit ganska tyst från den norska kombispelaren, som främst kört nationell trafik i Norge.

Men 2020 smög Cargonet återigen igång Sverige-trafiken, med en veckopendel mellan Alnabru/Oslo och Göteborgs hamn, en pendel som ska få dagliga avgångar, och därefter har man startat nya tågpendlar till Halmstad, Malmö och Trelleborg.

– Vi har fördubblat trafiken mellan Oslo och Malmö/Trelleborg det senaste året till tio avgångar per vecka, och från årsskiftet är planen att utöka utbudet ytterligare.Vi kommer att öka antalet avgångar till Halmstad och Göteborgs hamn och öka kapaciteten ytterligare mellan Oslo och Malmö/Trelleborg, berättar Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör på Cargonet.

Planerar tågpendel till Eskilstuna

Till våren är planen att även starta en ny tågpendel mellan Alnabru och Eskilstuna, som planeras sätta igång under våren 2023.

– Det finns stora flöden mellan de här två regionerna, men idag går en väldigt liten andel av det godset på tåg, det mesta fraktas på lastbil mellan Norge och Sverige. Men vi ser en växande efterfrågan på tågtransporter från kunderna.

Förhoppningen är att dra igång tågpendeln mellan Eskilstuna och Alnabru under Q2 2023, med fem avgångar i veckan åt vardera håll från start.

Den gränsöverskridande kombitrafiken ökar mellan Norge och Sverige. Foto Cargonet.

– Vi har inte alla kundavtal på plats för pendeln än, men vi räknar med att pendeln kommer att gå runt kommersiellt. Det händer väldigt mycket på logistiksidan i Eskilstuna nu, med stora nya etableringar av lager, där behovet borde finnas för utökad tågtrafik mellan Norge och Mälardalen även framåt.

Carl Fredrik Karlsen ser också en möjlighet att bygga ut tåglösningen så att den även kan koppla samman Norge och Finland på sikt.

– Det finns planer på att etablera en tåggodslinje mellan Eskilstuna och Stockholm Norviks hamn. Blir de planerna verklighet kan vi skapa en tåglösning från Norge till Finland, där Eskilstuna blir en knutpunkt. 

Stark tillväxt

Efterfrågan på tågtransporter växer i Norge, mellan 2020 och 2021 ökade godstransporterna på järnväg med 12 procent i landet, enligt Bane NOR.

Vi upplever bra tillväxt i Norge för intermodala tågtransporter, men tillväxten är ännu större på den gränsöverskridande trafiken

– Vi upplever bra tillväxt i Norge för intermodala tågtransporter, men tillväxten är ännu större på den gränsöverskridande trafiken. Det är därför vi ökar vårt utbud nu, i takt med det växande intresset för de här transportlösningarna, säger Carl Fredrik Karlsen. 

Av Hilda Hultén