Carlsbergs nya Falkenberglager invigt

I fredags, den 25 september, invigde Carlsberg Sverige sitt nya externlager i Nettos gamla lagerlokaler i Falkenberg, där Carlsberg även har ett bryggeri. Driften av lagret står GN Transport för.

I januari blev det klart att Carlsberg hyr in sig i Nettos gamla lager i Falkenberg, som kedjan lämnat i samband med att logistiken och butikerna infölivats i nya ägaren Coops verksamhet. Lagret förvärvades av Swedish Logistics Property, SLP, i december i fjol, och nu är Carlsbergs nya externlager i lokalen invigt. 

Det nya lagret ger kortare transporter och därmed lägre koldioxidavtryck samtidigt som det ger utrymme för bättre service till kunderna. Etableringen innebär cirka 15 nya arbetstillfällen i Falkenberg. Lagret som omfattar 20 000 kvadratmeter kommer att minska transporterna med 15 000 mil årligen, vilket motsvarar 180 ton i reducerade koldioxidutsläpp. Satsningen kommer även skapa högre flexibilitet och bättre service till kunderna, och säkrar den fortsatta tillväxten för Carlsberg. 

– Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett mycket positivt sätt där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret avsevärt kommer att minska transporterna längs E6:an. Detta ligger helt i linje med Carlsberg-koncernens ambitiösa hållbarhetsprogram, Together Towards Zero. Närheten och att vi ges möjlighet till att konsolidera vårt behov av externlager gör att vi även får bättre kontroll och kan agera snabbare på leveransförändringar, säger Anders Siboni, VP Integrated Supply Chain på Carlsverg i ett pressmeddelande.

Falkenbergs kommunstyrelseordförande Per Svensson, lagerchef Maria Franksen och supply chain-chef Anders Siboni vid invigningen i fredags. Foto Carlsberg

GN Logistics driftar

För driften av lagret har GN Logistics kontrakterats, en mångårig logistikpartner till Carlsberg Sverige, som sedan tidigare bland annat ansvarar för en stor del av Carlsberg Sveriges transporter, externlagerverksamhet i Halmstad, samt Carlsberg Sveriges omlastningsdepå i södra Stockholm.

GN Logistics driftar det nya externlagret i Falkenberg, som ägs av SLP. Foto Carlsberg.

– Det är väldigt tillfredsställande att vi, med vår mångåriga relation och erfarenhet av att driva lagerverksamhet åt Carlsberg Sverige, nu får möjlighet att få fortsätta detta samarbete i Falkenberg, vilket även kommer innebära nyanställningar som kommer att rekryteras lokalt i Falkenberg, kommenterar Per-Olof Nilsson, vd GN Logistics, som även berättar att man tittar på att sköta transporterna mellan bryggeriet och lagret med eldrivna fordon. 

Av Hilda Hultén