Castellum gör Malmöförvärv

Castellum har förvärvat en 17 000 kvm stor tomträtt med en mindre logistikfastighet i Nyhamnen, Malmö, där Aldos Åkeri är huvudhyresgäst. Tomten ligger i ett citynära läge, och planen är att exploatera marken vidare.

Förvärvet av fastigheten (Havet 5), som är en tomträtt, motsvarar ca 17 000 kvm mark och har en uthyrbar area om ca 6 000 kvm. Den största hyresgästen är Aldos Åkeri, som hyr omkring hälften av ytorna, de övriga ytorna hyrs av en handfull mindre aktörer inom transport/logistik, och 11 procent är vakant.

– Nyhamnen är ett spännande område, så förvärvet är strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet, och på kortare sikt är vi nöjda med verksamheten som bedrivs där, men vi ser en kontorisering av den här delen av staden, så på längre sikt, kanske 10-20 år, kan det vara rimligt att tro att det går att utveckla den här fastigheten inom exempelvis kontor, säger Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum. 

35 miljoner kronor fick Castellum betala för fastigheten och tomträtten på Grimsbygatan 5, och tillträdet sker omgående. Den befintliga hyresgästen Aldos Åkeris hyreskontrakt löper under ytterligare fyra år.

– Det är en tomträtt vi köper, så det är ju en fråga om detaljplaneutveckling som vi får driva tillsammans med Malmö stad ifall vi vill vidareutveckla fastigheten i framtiden, säger Ola Orsmark.

Ola Orsmark

Utöver den nyförvärvade fastigheten är Castellum i startgroparna att sätta igång två av sina största byggprojekt någonsin just i Nyhamnen – Domstolsverkets nya domstolslokaler för Malmö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö samt Eons nya huvudkontor.

Satsar på logistik

Castellum äger omkring 870 000 kvm lokalytor i region Öresund, varav en knapp fjärdedel, 23 procent, finns inom lager/logistik.

– Det är en ganska bred palett av logistikrelaterad verksamhet, med en del mindre och äldre fastigheter med klassisk lagerhållning snarare än moderna logistikfastigheter. Sen har vi främst logistikbeståndet i Malmö och Helsingborg, i lägen som Köpenhamn och Lund är det lite mindre inom logistik.

Bland de största logistikfastigheterna i Castellums regionala bestånd finns Pumas högautomatiserade, nordiska centrallager på knappt 10 000 kvm i Berga, Helsingborg och hälsokostaktören fastigheten Gulsippan i Malmö på 14 000 kvm, där bl a hälsokostaktören Wemake huserar.

– Castellum som bolag har ju en uttalad strategi att satsa på logistikegmentet.

Ser man till fastighetsmarknaden i stort så är logistik det segment som är mest förskonat från negativ påverkan av coronaepidemin, menar Ola Orsmark.

– Sen är det ju svårt att sia om framtiden, hela ekonomin och marknaden har påverkats negativt av den här krisen, även i de regioner som ännu inte är så drabbade av själva sjukdomen. Ingen vet ju heller vart det slutar. Men ska man se det positivt, så lär e-handeln bara växa framöver, och jag tror att även den inhemska produktionen kommer att gynnas på sikt, att den flyttas hem i högre grad. Och det föder också ett ökat behov av lagring.

Han tror också att många företag och verksamheter kan gå stärkta ur krisen.

– De företag som har förmåga att anpassa sig till det förändrade marknadsläget, och kan göra ett språng i sin utvecklingsresa, de har alla möjligheter framöver.

Av Hilda Hultén

Affären i sammandrag: 

Castellum förvärvar tomträtt samt logistikfastigheten Havet 5 på Grimsbygatan 4
Förvärvspris: 35 Mkr
Tillträdesdag: Tillträde i anslutning till förvärvet
Genomsnittlig kontraktslängd: 4 år
Hyresvärde: Ca 4 miljoner SEK 2020
Större hyresgäster: Aldos Åkeri
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: Ca 6 000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 89 procent.