Castellum i shoppartagen – köper mark i Malmö

I januari sålde Castellum logistik för 10 miljarder SEK, och nu trappar man upp “sin strategiska satsning på lager- och logistikbyggnader i utvalda premiumlägen”. Efter förvärv på 50 mkr förfogar Castellum nu över drygt 42 000 kvadratmeter attraktiv mark intill Malmös yttre ringväg.

Med byggbar mark som bristvara i Öresundsregionen kan det geografiska läget knappast bli bättre, en halvtimma från Köpenhamn och med direktkoppling till E6 och marknaden norrut.

– Vi träffar mitt i prick på marknadens efterfrågan: perfekt läge, moderna byggnader med effektiv konstruktion. Här kan vi utveckla såväl volymlager som terminaler allt efter hyresgästernas behov. Vi förväntar oss stort intresse från blivande hyresgäster och har redan flera intressanta dialoger igång, säger Ola Orsmark, vd för Castellum Region Öresund, i ett pressmeddelande.

Möjlighetens fönster öppnades då säljaren AkzoNobel beslutade att avyttra oanvänd mark i anslutning till sin färgfabrik i Sunnanå. Efter en budprocess med flera intressenter erbjöds Castellum möjligheten att förvärva den attraktiva tomten som är detaljplanelagd för lager- och industriändamål. “Affären innebär fortsatt strategisk portföljförflyttning genom att investera i nyutveckling inom lager och logistik, ett prioriterat område för Castellum.” skriver fastighetsbolaget i ett pressmeddelande.

Affären i korthet:
Castellum förvärvar markfastigheten Sunnanå 8:51, Sunnanå i Burlöv
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 50 Mkr
Säljare: AkzoNobel
Tomtareal: 42 593 kvm
Uthyrbar yta: cirka 20 000 kvm
Tillträdesdatum: 10 mars 2021