Debatt/analys

“Sverige behöver fler beredskapsnivåer”

Totalförsvarsexperten Freddy Jönsson Hanberg har varit rådgivare åt Socialstyrelsen under Covid-19-pandemin, och har, på uppmaning av Försvarsmakten, sammanfattat sina intryck och erfarenheter i en rapport. Bland annat menar han att fler beredskapsnivåer behövs för att nå tillräckligt snabbt beslutsfattande under kris.