Även ingenjörerna avtalar om korttidsarbete

Med anledning av effekterna av det nya Coronaviruset sluter Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv ett centralt avtal om korttidsarbete. Avtalet bygger på den nya lagstiftningen på området och underlättar för lokala lösningar på landets ingenjörsföretag. Överenskommelsen omfattar omkring 100 000 ingenjörer anställda i hela näringslivet. Detta följer på de nya bestämmelser som presenterades av regeringen och samarbetspartierna