Rundabordssamtal för schyssta villkor och kompetensförsörjning i yrkestrafiken

Det råder brist på yrkeschaufförer inom EU, vilket delvis beror på tuffa arbetsvillkor inom chaufförsnäringen. På tisdagen inledde infrastrukturminister Tomas Eneroth rundabordssamtal med företrädare för åkerinäringen, fackförbund och myndigheter för att förbättra villkoren och trygga kompetensförsörjningen.

Ny rapport: Personal och klimat får betala för växande e-handel

E-handeln växte med hela 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagarna och klimatet, enligt en färsk rapport från fackförbunden Handels, Seko och Transport – som undersökt bl a den miljödata och kostnadsdata som finns tillgänglig, samt djupintervjuat arbetstagare om deras arbetssituation.

Lagerinredare växer med logistikboomen

Lagerinredningsmontören Baker Corp har växt stadigt sedan starten 2010, och sedan bolaget utökade verksamheten med projektförsäljning har omsättningen skjutit i höjden.

– Att sälja projekt är ett sätt att säkra monteringsjobben i en allt hårdare konkurrens, berättar Baker Corps grundare Hisham Baker.

EUs regler effektlösa mot transportfusket

I februari 2022 träder EUs nya mobilitetspaket i kraft. Men regler är tandlösa mot fusket utan ökad kontroll och beställaransvar, menar branschen. 
– Under hela min karriär har bara en enda transportköpare följt upp att villkoren faktiskt efterlevs, säger Foodtankers vd Tomas Petersson.