NREP miljardsäljer logistik till AXA

År 2021 sålde NREPs logistikutvecklingsbolag Logicenters en portfölj på 20 logistikfastigheter till investmentbolaget AXA. I december gick ytterligare en portfölj samma väg, med minst fem svenska fastigheter på totalt ca 170 000 kvm, varav den största är “Amazon-lagret” i Eskilstuna. Bolagen är dock hemlighetsfulla kring affären.

Varselvåg i byggsektorn efter prisuppgången

Byggkostnadsindex har ökat med 15,6 procent det senaste året enligt ny statistik från SCB, och enligt Byggföretagen står varsel och konkurser inför dörren.

– Vi ser att många varslar, särskilt småhustillverkare har det tufft nu. Men även logistiksektorn påverkas, inte minst av stålpriserna, säger Johan Deremar, analysansvarig på Byggföretagen.

Konkurserna många under hösten – flest på tio år

Kriget, inflationen och elpriserna är bidragande faktorer till att konkurserna i Sverige under andra halvan på 2022 var de högsta på tio år, enligt UCs årliga sammanställning. Även antalet nystartade bolag har minskat till den lägsta nivån på flera år. Sporthallar, e-handel och dagligvaruhandel tillhör de mest drabbade branscherna.