Butikshandeln ser mörkt på framtiden

Svensk Handels barometer för maj visar att framtidstron i butikshandeln för sällanköpsvaror är fortsatt mycket låg. Även e-handeln blir alltmer pessimistisk, när konsumenterna fortsätter hålla i plånboken. Coronakrisen slår hårt mot handeln. Trots att sällanköpshandeln återhämtar sig något från bottensiffrorna i april ligger framtidstron för butikshandeln kvar på mycket låga nivåer. Det visar Handelsbarometern för

Castellum gör Malmöförvärv

Castellum har förvärvat en 17 000 kvm stor tomträtt med en mindre logistikfastighet i Nyhamnen, Malmö, där Aldos Åkeri är huvudhyresgäst. Tomten ligger i ett citynära läge, och planen är att exploatera marken vidare. Förvärvet av fastigheten (Havet 5), som är en tomträtt, motsvarar ca 17 000 kvm mark och har en uthyrbar area om ca