Fossilfritt Sverige greppar finansieringsfrågan

Fossilfritt Sverige har levererat strategier för en hållbar omställning av en rad branscher, och inleder nu arbetet med att ta fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet kommer att ske i samarbete med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras.