Fastigheter

Bevego växer med egen produktion och centrallager i Landvetter

Under 2020 förverkligades Bevegos största satsning någonsin då en ny produktionsenhet och centrallager öppnade i Landvetter, som LC byggt. Genom denna satsning förflyttar bolaget sin position i värdekedjan och blir en ännu starkare aktör på marknaden. Bevego som arbetar inom de tre affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Teknisk isolering är återförsäljare av både egna och andras

NREP lanserar venturekapitalbolag för att skynda på grön omställning av fastighetsbranschen

Fastighetsbolaget NREP lanserar 2150 – en satsning på att investera venturekapital i teknikbolag för att accelerera en hållbar omställning­ av den bebyggda miljön. Den första investeringen sker i cleantech-bolaget CarbonCure som strävar efter att reducera koldioxidutsläppen från betongproduktion med 500 miljoner ton per år till 2030.