Akut brist på logistikchefer

Det råder stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom logistikbranschen. Kristin Olofsson, chefsrekryterare på Randstad, beskriver bristen på lämpliga kandidater för jobb som t ex logistikchef, som “en kris”, och råder företag att hålla hårt i sin kompetens.
– Det är stor skillnad mot tidigare, för något år sedan kunde vi ha 200 sökande, nu ligger den siffran på kanske 10.

Forskning: Hur mäter man flexibilitet?

Pandemin har medfört störningar i försörjningskedjorna och gjort att flexibilitet hos leverantörerna värderas högt. Att utvärdera leverantörers prestationer är något som företag alltid bör göra, menar meriterade logistikforskarna Helena Forslund och Stig-Arne Mattsson – och det gäller även det man kallar leverantörsflexibilitet. Men hur gör man egentligen det?

Hur kan handeln ta sig ur “reaträsket”?

Ständiga reor leder till att konsumenter förväntar sig prissänkta varor och blir obenägna att köpa till fullpris. Det leder till låg försäljning vilket i sin tur leder till fler reor för att bli av med överskott. Det är varken lönsamt eller hållbart. Forskaren Gabriella Wulff menar att detaljhandeln behöver hitta nya sätt att skapa lönsamhet på.

Kraftsamlar för hållbar e-handel

I augusti startade Closer och Relog en ny satsning, där offentliga och privata aktörer kan samlas för att driva utvecklingen mot hållbar e-handel.
–Vi blir en neutral part som samlar aktörer som inte annars har någon naturlig arena för att mötas, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer.

Stadens “influencers” har stor makt över citylogistiken

Aktörer som fastighetsägare, hyresvärdar och kommuner, som inte själva är del i transportkedjan har ändå stor makt att påverka utvecklingen.
– Det finns flera aktörer, jag väljer att kalla dem influencers, med möjlighet att påverka utvecklingen av hållbara transportlösningar. Men de är inte alltid medvetna om sin makt, säger Alena Brettmo, som idag disputerar i ämnet vid Göteborgs universitet.

Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

Helene Hellmark Knutsson tillträder som ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F, Trafikverkets forskningssatsning, som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Lindholmen Science Park är värd för programmet.

Astrazero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning

Den nuvarande infrastrukturen för laddning av elfordon är för gles, särskilt för tunga fordon i behov av snabbladdning. Därför inleder nu Astrazero, svensk testbädd för autonoma fordon, och Polarium, utvecklare av energilagringslösningar, ett samarbete för att utveckla energilagringslösningar för effektiv laddning av tunga elfordon.