Ny rapport: Överflyttning inte självklart bra för klimatet

Överflyttning av godstransporter till sjö och järnväg har historiskt setts som ett universalmedel för att minska klimatpåverkan, men är det verkligen det? En ny studie från VTI ifrågasätter detta, och det är framför allt den snabba elektrifieringen av vägsektorn som förändrar kalkylen.

VTI får regeringsuppdrag om transportsektorns elektrifiering

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området. I uppdraget ingår även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan utvecklas.

Stockholm är Europas mest innovativa region

Enligt en färsk rapport från EU-kommissionen klättrar Stockholm förbi Zürich, Schweiz, som den mest innovativa regionen i Europa. Även Sydsverige tar sig in på topp tio-listan från plats 17 i förra mätningen 2019. EU-kommissionen mäter vartannat år innovationsgraden i 240 regioner i 22 EU-länder plus Norge, Serbien, Schweiz samt Storbritannien. Resultaten sammanställs i rapporten “Regional

Ny rapport: värdekedjorna kortas ner

En ny rapport från Teknikföretagen, som bygger på s k input/output-analys, där flödena mellan olika branscher eller regioner beaktas, visar att de globala värdekedjorna har kortats sedan finanskrisen 2008, och att mycket talar för de kommer fortsätta göra det – och att produktionen framöver kommer koncentreras regionalt: till Europa, Asien etc.

Uppsats om humanitär logistik prisas

Lundastudenterna Stefani Vreca och Ebba Bengtsson tog hem Nowaste Logistics logistikstipendium på 30 000 SEK för sitt examensarbete om humanitär logistik i Uganda. Nowaste Logistics delar årligen ut ett stipendium på 30 000 kronor till studenter vid Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Stipendiet ges till det bästa examensarbetet som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor