Ny rapport: värdekedjorna kortas ner

En ny rapport från Teknikföretagen, som bygger på s k input/output-analys, där flödena mellan olika branscher eller regioner beaktas, visar att de globala värdekedjorna har kortats sedan finanskrisen 2008, och att mycket talar för de kommer fortsätta göra det – och att produktionen framöver kommer koncentreras regionalt: till Europa, Asien etc.

Uppsats om humanitär logistik prisas

Lundastudenterna Stefani Vreca och Ebba Bengtsson tog hem Nowaste Logistics logistikstipendium på 30 000 SEK för sitt examensarbete om humanitär logistik i Uganda. Nowaste Logistics delar årligen ut ett stipendium på 30 000 kronor till studenter vid Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Stipendiet ges till det bästa examensarbetet som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor

Ny bok om cirkulär logistik

“Cirkulär logistik – Praktiska exempel på cirkulär supply chain management” är en ny lärobok där logistikens frågeställningar kopplas till principerna inom cirkulär ekonomi. “Jag hoppas att boken ska öka kompetensen kring cirkulär ekonomi bland logistiker, och bidra med kunskap om hur man går från planer till handling” säger författaren Leena Kossila.

Nytt forskningscentrum för hållbar mat

Nu bildas forskningscentrumet Finest, med målet att accelerera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. RISE, Chalmers, Uppsala universitet och flera privata aktörer deltar, och initialt ska man titta närmare på tre särskilt intressanta värdekedjor; svenska skogsbär, baljväxter och experimentell framställning av livsmedel.