Miljö/CSR

E-handel bättre för miljön – i alla fall vid snusinköp

En ny studie, genomförd i samarbete med Transportföretagen och Snusbolaget, ger nya insikter om e-handelns miljöeffekter om man ser till snusares konsumtion. Resultaten visar att det är mer hållbart att köpa snus online jämfört med att köpa det i butik – bland annat eftersom snusare storhandlar snus på nätet, vilket leder till färre nöd-resor till butik för att snuset är slut.

Trendbrott: Transportsektorns utsläpp ökar i år

Andelen använda hållbara biodrivmedel var 13,2 procent under första kvartalet 2024 – en halvering jämfört med samma period 2023. Sammantaget ökar koldioxidutsläppen från bensin och diesel under första kvartalet 2024 med knappt 24 procent, till följd av förändringarna i reduktionsplikten, enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige – som pekar på att det blir svårt för näringslivet att förutsäga vad som kommer att gälla efter nästa val.

Regeringen vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt sjöterritorium. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag. “Det är väldigt, väldigt positivt att nu både Sverige, Danmark och Finland föreslår förbud, då visar man vad man vill”, säger Maria Granberg, marin ekotoxikolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bring näst ut på Svanenmärkt e-handelsfrakt

Nordisk Miljömärknings nya Svanen-certifiering för e-handelsfrakt lanserades förra våren, och Postnord var första företag att klara av kraven och kunna märka sin frakt med Svanen-loggan. Nu har även Bring certifierat sina e-handelsleveranser. “Den här märkningen är ett fint kvitto på ett arbete vi bedrivit under en lång tid och det är naturligtvis väldigt glädjande”, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.