Miljö/CSR

Fillngo rullar ut mobila tankstationer vid byggen

För två år sedan driftsattes Sveriges första mobila tankstation för HVO-bränsle på bygget av Ebbespark i Linköping. Innovationen har hittills resulterat i 250 ton lägre utsläpp och tidsbesparing för byggentreprenörerna. Nu har Energifabriken, som äger tanken, startar bolaget Fillngo – som ska sprida konceptet över Sverige.

Ikea, Amazon med flera åtar sig utsläppsfri sjöfrakt 2040

En ny koalition mellan en rad multinationella varuägare, däribland Ikea, Amazon, Inditex och Unilever, vill frakta sitt oceangående gods utsläppsfritt senast 2040. Inspelet sker inför klimatmötet i Glasgow Cop26, och ger stöd till bl a den internationella redareföreningen ICS, som också vill ställa om sjöfarten, liksom Maersk, som beställt de första utsläppsfria containerfartygen.

Volvo lanserar världens första fordon av fossilfritt stål

Volvokoncernen presenterade i veckan världens första fordon – en lastbärare för användning inom gruvdrift och stenbrytning – tillverkat av fossilfritt stål från SSAB. Under 2022 ska en serie med konceptfordon och komponenter tillverkade av fossilfritt stål från SSAB lanseras.

Round Hill Capital bygger ut Alstoms innovationscenter i Västerås

Fastighetsbolaget Round Capital Hill (RHC) har tecknat ett hyresavtal med den globala järnvägskoncernen Alstom om en 10 400 kvm stor kontorstillbyggnad vid företagets innovationscenter i Västerås. Tillbyggnaden kommer inhysa företagets globala test- och innovationscenter.