Miljö/CSR

Castellum utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet

Fastighetsbolaget Castellum har som mål att ha en klimatneutral verksamhet senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Bolaget har nu, tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur, arbetat fram en ny typ av hyresbilaga för att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp från lokalen.

Lägre hastigheter minskar stressen för chaufförerna

Hållbara hastigheter är ett initiativ startat av Trafikverket för att få åkerinäringen att lätta på gasen. DB Schenkers samarbetsåkeri ÖGS har testat applikationen ISA som synkar mot databaser över vägar och dess hastigheter. Satsningen har gjort det lättare att se när chaufförer kör för fort, samtidigt som de upplever en minskad stress.