Miljö/CSR

Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten

Coronavirusets spridning och samhällets försök att begränsa densamma ställer till det för åkerinäringen. Oro och ångest för framtiden är utpräglad, det skriver Sveriges Åkeriföretag, som har ställt ett antal frågor till sina medlemsföretag där effekterna av corona syns tydligt.  Arbetsmiljön försämras när folk försöker hålla andra på avstånd. I det värst drabbade segmentet svarar hälften

Hamnarna hålls öppna – men besättningen får ej gå i land

Godstransporter är samhällskritiska och prioriteras att upprätthållas världen över. Göteborgs hamn än så länge inte märkt några större förändringar i godsflödena. Men fartygsbesättningarna är däremot inte välkomna i land, vilket kan leda till problem på sikt. En del oroliga rubriker om godstrafikens väl och ve har synts den senast tiden. Men godstrafiken ses som samhällskritisk,