Islossning i logistikfastighetsbranschen

Idag släppte rådgivaren Cushman & Wakefield sin årliga rapport för logistikfastighetsmarknaden i Sverige för 2024, fullmatad med data och statistik både globalt och från Sverige. Logistik fortsätter att vara ett stabilt investeringssegment, lågkonjunkturen till trots, och även uthyrningsmarknaden ser nu ut att tina upp. “Det går att göra affärer, även om det går trögt fortfarande. Vi gjorde tre uthyrningar på en vecka i maj och har mycket mer på gång, säger Rikard Lindqvist på Savills.

Regeringen tar ett första steg för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. Systemet kritiseras dock för att priset på CO2 sätts för lågt vilket minskar effekten.

Logistea köper Falunlager för 275 mkr

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Främby 1:33 i Falun på 42 500 kvadratmeter där NKT AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av en fastighet i Falun. Fastigheten Främby 1:33 är belägen i centrala Falun med direkt