På nytt jobb

Sara Ali tar över som vd på Logtrade

Sara Ali, tidigare operativ chef på Logtrade, tar över som vd efter Fredrik Svedberg. “Vd-bytet sker i ett skifte då Logtrade satsar på att gå från TA-leverantör till att levererera ett operativsystem för det autonoma samhället” säger Fredrik Svedberg, tidigare vd, som nu kommer ägna sig åt sina sidoprojekt.

Odd Molly förstärker organisationen

Odd Mollys satsning på lager- och logistikfastigheter växer snabbt. För att stärka organisationen inför fortsatt utveckling rekryteras fem nya medarbetare till bolagets ekonomi- och finansfunktion. I mars 2021 gick bolaget ut med en avsiktsförklaring att sälja modeverksamheten till We aRe SpinDye (WRSD) för att satsa helt på fastighetsverksamheten. Sedan dess har bolaget förvärvat flera logistikverksamheter,