På nytt jobb

Niklas Nygren in i Prime Penguin

Efter försäljningen av Nyce Logic till Visma, går tidigare delägaren Niklas Nygren in som investerare och operativ kraft i logistik-startupen Prime Penguin. Han har också startat Relevator – en marknadsplats för begagnad automation tillsammans med Mats Åberg. Prime Penguin erbjuder e-handlare att upphandla sin logistik via ett globalt nätverk av utvalda TPL-bolag. Nu ansluter Niklas

Curt Blixt till Inab

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.