Toyota MH massperimitterar i Sverige

Från och med 1 april permitteras tjänstemän på deltid inom trucktillverkaren Toyota Material Handling Europes samtliga svenska dotterbolag. Det rör sig om sammanlagt cirka 1 400 personer, varav det stora flertalet arbetar i Mjölby. Permitteringarna följer på den kraftiga inbromsning TMHE ser i sina affärer över hela Europa i kölvattnet av Coronakrisen. Åtgärderna berör samtliga

Så påverkar hamstrarna försörjningskedjan

Den senaste veckan har en del hyllor i matvarubutikerna börjat gapa tomma, en situation som få svenskar eller handlare varit med om. Men vad händer med försörjningskedjan när vi konsumenter plötsligt börjar masshamstra toapapper, torrvaror och konserver? Dagens Logistik förklarar mekanismen bakom bristen, den så kallade Bullwhip-effekten.  Coronavirusets spridning i värden har fått stora effekter