EU kommer med nya förpackningsregler

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nått en överenskommelse om nya regler som ska minska mängden förpackningar och avfall från, i synnerhet, plastförpackningar. Reglerna syftar också till att främja återanvändningsbara förpackningar och förbättra återvinningen.

Samarbete bakom cirkulära flöden för fönsterglas

Glas är i princip ett evigt material som kan smältas och formas om och om igen. Det finns dock logistiska, tekniska och ekonomiska hinder för att gammalt fönsterglas ska kunna bli nytt, så kallat, “planglas”. Ragn-Sells, Saint-Gobain och Elitfönster är några aktörer som samarbetar för att skapa ett fullt cirkulärt flöde.

Boozt lanserar AI-verktyg för att minska reklamationer i e-handeln

Boozt, Sveriges största e-handel, lanserar ”Boozt Claim Intelligence”, ett egenutvecklat AI-verktyg som är utformat för att ge partnervarumärken viktiga insikter om varför kunder väljer att reklamera produkter. Boozt, som finns på 14 marknader med över 3,5 miljoner kunder, kan dela insikter kopplat till reklamationer på hundratusentals produkter från över 1200 partnervarumärken.