Sjöfart

Möjligt med eldriven sjöfart mellan Skellefteå och Södertälje

En ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket visar att eldriven sjöfart på den 90 mil långa sträckan från Skellefteå (Northvolt) till Södertälje (Scania) är fullt möjlig, på sommarhalvåret. Men vintertid kommer isen och sätter helt andra krav på fartygens batterikapacitet.

Ny storskalig biogasanläggning byggs i Mönsterås

Scandinavian Biogas bygger en ny, större biogasanläggning i Mönsterås i samarbete med lokala lantbrukare. Anläggningen ska producera flytande biogas av rötat gödsel. Kapaciteten blir 120 GWh och produktionsstart blir i slutet av 2024. “Våra kunder i Europa är i skriande behov av fossilfri gas”, säger Michael Wallis Olausson, chef för tillväxt, på Scandinavian Biogas.