Sjöfart

Spårbar försörjning hett under fraktkris

Logtech-bolaget Flexport grundades i Silicon Valley 2013 och var tidigt ute som digital speditör. med visionen att göra global handel enkel för alla.  Idag har plattformen fler än 10 000 användare i mer än 200 länder, och 2019 öppnade företaget kontor i Köpenhamn, för att kunna växa nordiskt. “Pandemin har accelererat behovet av digitalisering” säger Jaap de Mots, Flexports Skandinavienchef. 

Walmart chartrar egna skepp för att klara julhandeln

Den amerikanska detaljhandelsjätten Walmart är en av flera stora amerikanska återförsäljare som, i en kamp mot fraktkrisen, nu börjar chartra egna skepp för att säkra julhandeln. Större containrar och alternativa terminaler är ett par av de alternativa lösningar som företagen tar till.

Sjöfarten vill ha stöd för omställning

Häromdagen skrev vi om hur flygbranschen enats om att världens flygbolag ska arbeta för en klimatomställning i linje med 1,5 grads uppvärmning. Även den internationella redarföreningen, ICS, har överlämnat en plan för hur sjöfarten kan uppnå nettonollutsläpp av CO2 till sjöfartens tillsynsmyndighet, FN-organet IMO. Planen innehåller förslag på brådskande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta.

Färjelinjen Göteborg – Fredrikshamn elektrifieras

Stena Line presenterade planen på att elektrifiera ropax-linjen Göteborg–Fredrikshamn i februari i år. Nu har avtal tecknats med Fredrikshamns kommun och hamnbolag, som kommer bidra med laddinfrastruktur på danska sidan. Projektet att starta “världens första fossilfria färjelinje i sitt slag” på sträckan Fredrikshamns–Göteborg, kan därigenom starta. Målet är batteridrift till 2030.