Sjöfart

Världens största lagertält på plats i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamnfärdigställs just nu en helt ny omlastningsterminal för skogsprodukter. Totalt kommer 60 000-100 000 TEU att hanteras på Sveaterminalen, och sedan ett par veckor är det nya 21 600 kvm stora lagertältet på plats. Till hösten står Göteborgs hamns nyaste terminalsatsning klar för driftstart. Terminalen, som fått namnet Sveaterminalen kommer att ha 45

Stockhom Norvik är här – men Corona gör volymutsikterna dystra

Nu har Stockholm Norvik – Ostkustens och Stockholmsregionens nya godshamn, tagit emot sitt första anlöp. I Gävle hamn, som möter upp i volymkampen med en ny containerterminal med kraftigt ökad kapacitet – ser dock förseningar i hamnbygget. Coronakrisen gör också att utsikterna för Östersjöhamnarna att locka till sig ytterligare flöden, ser mindre ljusa ut än väntat.

MG Real Estate köper ytterligare hamntomt i Malmö – för nederländskt logistikföretag

Det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics etablerar sig i hamnen i Malmö. Här byggs en anläggning för omlastning av gods, för kombitrafik avsedd för järnväg, väg och sjöfart. Detta blir en viktig hubb för en nordeuropeisk transportkorridor.