Sjöfart

“Vi blev också tagna på sängen”

Camilla Eriksson är forskare inom krisberedskap på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har delvis som jobb att föreställa sig olika risker och scenarier som Sverige skulle kunna ställas inför. Men en kris som denna, där det inte finns någon antagonist och som kan pågå under lång tid, faller utanför “terminologin”. – Även vi blev tagna på sängen av den här krisen.

Hamnarna hålls öppna – men besättningen får ej gå i land

Godstransporter är samhällskritiska och prioriteras att upprätthållas världen över. Göteborgs hamn än så länge inte märkt några större förändringar i godsflödena. Men fartygsbesättningarna är däremot inte välkomna i land, vilket kan leda till problem på sikt. En del oroliga rubriker om godstrafikens väl och ve har synts den senast tiden. Men godstrafiken ses som samhällskritisk,

Kunskapstipset: Trafikanalys omvärldsbevakning

Trafikanalys har ett generellt uppdrag att omvärldsbevaka inom transportområdet. Nu har man offentliggjort denna och på Trafikanalys webb kan du läsa dagliga uppdateringar om hur Covid-19 påverkar transportområdet i Sverige och globalt. – Syftet med omvärldsbevakningen är att ge en snabb och dagsaktuell bild av hur pandemin påverkar transportsektorn i första hand. Det startade som