Växande marknad för tredjepartslogistik

Kartläggning: TPL-marknaden är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, och en tredjedel av den tillkommande logistikytan de senaste två åren har byggts för tredjepartsogistik. De stora TPL-aktörerna växer, samtidigt som nya nischaktörer startar.  E-handeln driver på tillväxten, med ökat behov av kringtjänster som följd, och automationsvågen har börjat nå även tredjepartslogistiken.  Artikel ur

Postnord drygar ut kassan –säljer TPL-fastigheter i Norrköping

Postnord  har i dag tecknat avtal med Barings Core Fund Sweden Holding AB om en sale and leaseback-affär avseende sin portfölj med logistikfastigheter i Norrköping. Fastigheternas totala yta uppgår till ca 122 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet är 960 MSEK. Ny ägare blir från 1 juli 2020 kapitalförvaltningsbolaget Barings via Barings European Core Property Fund (BECPF). 2019