Bauhaus Postnords kund i nya jättelagret i Norrköping

Det blir Bauhaus lager för att försörja butikerna i Sverige och Norge som kommer rymmas i Postnord TPLs nya jättefastighet i Norrköping, som Infrahubs bygger. Med start under hösten 2020 kommer en ny logistikfastighet att byggas på Malmölandet. Det är Infrahubs som kommer att driva byggprojektet och äga fastigheten på ett markområde som totalt uppgår

Växande marknad för tredjepartslogistik

Kartläggning: TPL-marknaden är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, och en tredjedel av den tillkommande logistikytan de senaste två åren har byggts för tredjepartsogistik. De stora TPL-aktörerna växer, samtidigt som nya nischaktörer startar.  E-handeln driver på tillväxten, med ökat behov av kringtjänster som följd, och automationsvågen har börjat nå även tredjepartslogistiken.  Artikel ur

Postnord drygar ut kassan –säljer TPL-fastigheter i Norrköping

Postnord  har i dag tecknat avtal med Barings Core Fund Sweden Holding AB om en sale and leaseback-affär avseende sin portfölj med logistikfastigheter i Norrköping. Fastigheternas totala yta uppgår till ca 122 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet är 960 MSEK. Ny ägare blir från 1 juli 2020 kapitalförvaltningsbolaget Barings via Barings European Core Property Fund (BECPF). 2019