Jätteutbyggnad på gång av Aditros lager i Vaggeryd

Vaggeryds kommun har godkänt en ansökan om tillbyggnad på fastigheten Fåglabäck 2.24 – Aditros lager i Vaggeryd, där det idag 50 000 kvm stora lagret kan byggas ut med närmare 74 000 kvm till. Fastigheten ägs sedan 2023 av Blackrock och det är oklart om Aditro eller någon annan är tänkt som hyresgäst.

DFDS: Det är största el-utmaningen

Förra veckan gjorde logistikjätten DFDS en till jättebeställning på ellastbilar från Volvo. “Vi har bara börjat” säger Niklas Andersson, chef för DFDS logistikdivision, som berättar om omställningen till el, divisionens tillväxtresa och etableringsplanerna framåt. Han avslöjar också vad som varit den största el-utmaningen hittills. 

Minskade intäkter för Dachser 2023

Efter den ekonomiska uppgången på logistikområdet till följd av coronapandemin återgick branschen till det normala under 2023. Dachser såg en svag efterfrågan på logistiktjänster mot bakgrund av betydande överkapacitet och kraftigt sjunkande priser inom flyg- och sjöfrakt och intäkterna minskade med 12,5 procent – omsättningsmässigt ligger man dock fortfarande 25 procent högre än 2019.