Transport

Världens största lagertält på plats i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamnfärdigställs just nu en helt ny omlastningsterminal för skogsprodukter. Totalt kommer 60 000-100 000 TEU att hanteras på Sveaterminalen, och sedan ett par veckor är det nya 21 600 kvm stora lagertältet på plats. Till hösten står Göteborgs hamns nyaste terminalsatsning klar för driftstart. Terminalen, som fått namnet Sveaterminalen kommer att ha 45

Beräknar transportkedjornas utsläpp

Systemleverantören och tidigare startupen Proxio har utvecklat ett system för att beräkna utsläppen från komplicerade, intermodala transportkedjor – utifrån behov från Sveriges stora fordonstillverkare. Ur Dagens Logistik nr 2 2020 – läs hela numret här.   För några år sedan skulle Proxio Systems ha räknats som startup, men nu är man inne i nästa fas