Transport

Även tågtransporterna rullar

Godstransporter på järnväg har sedan länge stora finansiella utmaningar och pågående pandemi kan på sikt förvärra situationen men i skrivande stund upprätthåller man transporterna på en normal nivå, det skriver Green Cargo i ett pressmeddelande. “Järnvägen är en samhällskritisk funktion och det är viktigt för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta, framförallt

Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten

Coronavirusets spridning och samhällets försök att begränsa densamma ställer till det för åkerinäringen. Oro och ångest för framtiden är utpräglad, det skriver Sveriges Åkeriföretag, som har ställt ett antal frågor till sina medlemsföretag där effekterna av corona syns tydligt.  Arbetsmiljön försämras när folk försöker hålla andra på avstånd. I det värst drabbade segmentet svarar hälften

Kunskapstipset: Trafikanalys omvärldsbevakning

Trafikanalys har ett generellt uppdrag att omvärldsbevaka inom transportområdet. Nu har man offentliggjort denna och på Trafikanalys webb kan du läsa dagliga uppdateringar om hur Covid-19 påverkar transportområdet i Sverige och globalt. – Syftet med omvärldsbevakningen är att ge en snabb och dagsaktuell bild av hur pandemin påverkar transportsektorn i första hand. Det startade som