Transport

Många säkerhetsbrister inom logistik och transport

En ny myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen avslöjade många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades. Fem misstänkta brottsoffer för människoexploatering identifierades och en misstänkt gärningsman greps.

Förvånansvärt smidig handel med UK efter Brexit

Vid årsskiftet trädde Brexit i kraft, samtidigt som det nya frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla. I en färsk rapport beskriver Kommerskollegium hur Sveriges handel med UK påverkats.
– Vi kan konstatera att frihandelsavtalet utnyttjas i väldigt hög utsträckning bland företag, men att konsumenterna har mycket kvar att lära, berättar Jonas Kasteng, medförfattare till rapporten.