Transport

Små förändringar av godstransporterna under pandemin

Enligt en ny rapport från Trafikanalys minskade de svenska godstransporterna marginellt under första halvåret av coronapandemin. Bara mindre förändringar i trafikmängder eller hanterade godsvolymer kan ses, bortsett från flykfrakten som haft en kraftig nedgång.

Hamnflytt ska utveckla Helsingborg

Helsingborg planerar för flytt av hamnens containerterminal söderut, en investering på 2,5 miljarder SEK, för att kunna fördubbla hamnens containerkapacitet och göra plats för stadsutveckling. Den nya hamnen beräknas tas i drift 2028. “Det är en väldigt viktig satsning för oss, vi har slagit i vårt kapacitetstak” säger hamnens vd Bart Steijaert

Elflyg – svensk framtidsbransch?

Lennart Thörn på Trafikanalys har analyserat elflygets utveckling i en ny rapport, och ser en affärsmöjlighet för svensk flygindustri. 
– Vi tar inte ställning för eller emot en elektrifiering av flyget, utan redogör för förutsättningarna. Men man kan se det här som ett möjligt industriprojekt i en bransch som kommer att växa, säger han.

Dometic lanserar matleveranslåda

Dometics nya leveranslåda för restaurangmat med skilda temperaturzoner ska ge bättre och säkrare hemleveranser av färdiglagad mat på den växande matleveransmarknaden. Trenden att beställa mat från restauranger har ökat stadigt, pådrivet av både nya digitala tjänster och fler leveransalternativ – men framför allt, av pandemin. År 2017-2020 har antalet matleveranser ökat med 60 procent globalt,