Transport

Elektromobilitet ödesfråga för Västsverige

Den 22 september hölls byggstarten för SEEL, Sveriges nya testanläggning för elektromobilitet, på Säve i Göteborg. Anläggningen som blir 13 400 kvm stor och ska stå klar 2023, är en ödesfråga för att säkra den svenska fordonsindustrins framtid. “Jag hade gärna haft SEEL på plats redan nu” säger Henrik Svenningstorp, vd SEEL.

Nytt elfordon ska kunna gå på bara sol

Det svenska elbilsföretaget Clean Motion presenterar sin senaste innovation: en leveransbil, utvecklad för att möta den enorma efterfrågan på hållbara last mile-transporter i städer med ett solpanelstak som gör det tillräckligt energieffektivt för att eliminera behovet av laddning när solen är uppe. Produktionsstart är planerad redan till hösten 2022.